Krokåns FVO

Krokån

Teckenförklaring för kartan
  Kronobergs län / Ljungby kommun.

 Kartpunkter

 Grytsjön

Förvaltas av Hjorteryd

 Fiskeförbud

Fiske förbjuden mellan de röda gräns markeringarna

 Fiskekortsförs.

 Stönjasjön

 Ljushultasjö

Trevlig sjö med krokåns inlopp i Norr och utlopp i sydost, Bad och grill plats 100 m norr om utlopp

 Lillasjö

 Krokån

 Hjortserydsjön

 Hillesjön

 Gunnaltasjön

 Dammen

 Bjerserydssjön

 Information

 Ljushults Hästkraft

Cafe och möjlighet till boende, Fiskekortförsäljning 035 - 64145, 0702-282182

 Gränsmarkering

 Gränsmarkering

 Badplats

Fiskeområden i närheten av Krokåns FVO

Torserydssjön
Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön
Transjön, Svansjön m fl vatten
Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)
Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Yasjön, Nejsjön, Åbrunnen
Unnens FVOF

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt. Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Din varukorg är tom.