Lofsdalen-Glöte FVOF

Lofsdalen-Glöte FVOF

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Härjedalen kommun.

 Kartpunkter

 Badplats Glötessjön

 Badplats Lofsdalen

 Vägbom Sömlingsån

 Vägbom Sörvallen

 Vägbom transformatorstation Nordiåsen

 Dammkojan

 Rastplats / Vindskydd

Trevligt vindskydd i fin badvik med vacker utsikt.

 Rastplats / Vindskydd Dyckessjön

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd Glötdalen

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd Jörnshån

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd Lofsbron

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd Lofsdalsrån

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd Stordammen

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats / Vindskydd vid skoterled

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Rastplats Lofsådammen

Lämna rastplatsen som du själv vill finna den så blir det trevligare för alla.

 Stôrôse

 Tjärndammsstugan

 Vindskydd cykelvägen

 Vindskydd informationstavla Lofssjön

 Vindskydd Rombovallen

Vindskyddet ligger intill Rombovallen en själastuga där pilgrimer stannade för rast och vila. Där finns också en gravplats från 1000-talet. Förbi Rombovallen går Romboleden, och vidare till Nidaros (Trondheim). Romboleden är från 1000-talet och när Olav Haraldsson dog skulle pilgrimerna vandra till Nidaros för att uppleva mirakel, hälsa och välsignelse enligt dåtida tradition. Besök gärna platsen men tänk på att lämna platsen som ni vill finna den.

 Vindskydd Sömlingen

Vindskydd intill Sömlingån. Lämna det som du vill finna det, ta med skräpet hem.

 Vindskydd Sömlingen1

Populärplats att fiska och umgås med familjen. För vår allas trevnad ta skräpet med er hem.

 Parkering Sömlingvägen

 Dravagssjön

En mycket grund fågelsjö med fågeltorn för den fågelintresserade.

 Abborrtjärn

 Broktjärn

 Bytjärn

En grund tjärn med öring och abborre. Här arbetar föreningen med långsiktig fiskevård genom utsättning av risvasar för att förbättra levnadsvillkoren för det naturliga fiskbeståndet som främst består av abborre och öring.

 Dyckessjön

En klar och vacker röding och öringsjö. Även abborre och lake finns. Fisken i sjön är tidvis svårflirtad. Fiske från båt och flytring är tillåtet.

 Gagnlöstjärn

 Glötdalstjärn

En speciell tjärn eftersom fiskevårdsområdets gräns går rakt igenom tjärnen.

 Glötessjön

Glötessjön är lättillgänglig och ligger vackert med utsikt över byn och fjällen. I sjön pågår sedan flera år reduceringsfiske efter mört vilket börjar ge resultat. För att fisket snabbare ska återhämta sig ber vi er vara varsam med fiskuttaget. Fiske från båt och flytring är tillåtet. Öring, abborre, lake, gädda och harr.

 Hedningstjärnarna

Hedningstjärnarna består av flera tjärnar med abborre och gädda.

 Häggbergstjärnen

 Körsbäcktjärn

Öring.

 Lilla Röragssjön

Lilla Röragssjön ingår sedan regleringen 1960-talet i Lofssjön men på vintern när vattenmagasinet töms bildas åter den ursprungliga sjön. Fiske från båt och flytring är tillåtet. Angeldon med krok avsett för gädda får användas. Endast fiskerättsinnehavare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap som nät, mjärde, ståndkrok etc. samt uttra. Fasta redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer. Öring, abborre, lake, mört och gädda.

 Lilla Stråhån

 Lofsdalen Put & Take

Fiske ingår inte i Lofsdalen-Glöte FVO. Kontakta Lofsdalen Turistbyrå för information. Tfn 0680-413 50

 Lofssjön

Lofssjön är 46,1 meter djup men det finns uppgifter på att det finns djup på ca 60 meter. Lofssjön har en yta på ca 17 kvadratkilometer och ligger ca 592 meter över havet. Sjön reglerades på 1960-talet och går numera ihop med Stora och Lilla Röragssjön. Fiske från båt och flytring är tillåtet. Angeldon med krok avsett för gädda får användas. Endast fiskerättsinnehavare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap som nät, mjärde, ståndkrok etc. samt uttra. Fasta redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer. Öring, abborre, lake, mört och gädda.

 Lofsådammen

Övre delen är numera en dam som mynnar ut i Lofsån.

 Långtjärn

 Ol-Hanstjärn

En fin tjärn som lämpar sig för flugfiske. Öring.

 Ruttjärn

En tjärn som ligger vackert i en gryta nedanför fjället.

 Stora Röragssjön

Stora Röragssjön ingår sedan regleringen 1960-talet i Lofssjön men på vintern när vattenmagasinet töms bildas åter de ursprungliga sjöarna. Fiske från båt och flytring är tillåtet. Angeldon med krok avsett för gädda får användas. Endast fiskerättsinnehavare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap som nät, mjärde, ståndkrok etc. samt uttra. Fasta redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer. Öring, abborre, lake, mört och gädda.

 Stora Stråhån

 Stortjärn

Stortjärn är en tjärn som även lämpar sig för flugfiske. Öring och abborre.

 Stråsjön

En vacker fjällsjö med röding.

 Svartåstjärn

En grund tjärn med mestadels abborre.

 Tjärndammen

 Fiskekortsförsäljning ICA Nära Lofsdalen

För öppettider se butikens hemsida.

 Fiskekortsförsäljning Karins Sportbod

För öppettider se www.karinssportbod.se

 Fiskekortsförsäljning Sune Sandelin

Tfn 070512 3552

 Fiskekortsförsäljning Turistbyrå

För öppettider se www.lofsdalen.com

 Lofsdalen-Glöte FVO

 Put & Takefiske

Fiskeområden i närheten av Lofsdalen-Glöte FVOF

Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Långå
Hede
Särna-Idre
Hedeviken
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Linsell-Ransjö

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.