Örnäs Forsnäs SFF

Örnäs Forsnäs

Teckenförklaring för kartan
  Västerbottens län / Sorsele kommun.

 Kartpunkter

 Kortfiskeområde

 Båtkortet

 Båtkortet

 Utarrenderat vatten

Fiskeområden i närheten av Örnäs Forsnäs SFF

Sorselefisket
Södra Stensundsforsen
Grannäs Risnäs Nedre Giertsbäcken
Nordanås Fjällnäs SFF
Blattnicksele - Huftasjö
Vindelälven, Sandforsen m fl vatten
Juktåns Mellersta

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.