Rajastrands FVOF

Rajastrands

Teckenförklaring för kartan
  Västerbottens län / Dorotea kommun.

 Kartpunkter

 Abborrsjön

Uppströms Storsjön ligger Abborrsjön. Det är en stäcka på cirka 100 meter uppströms från inloppet i Storsjön. Abborrsjön innehåller, som det hörs på namnet, rikligt med Abborre, men det finns även gott om öring. Omgivningen runt Abborrsjön är magisk och prova gärna att fiska där nattetid under sommaren. Då kan man se älvorna dansa i dimman på myren i Konstantins viken. (myren in mot trappberget). Samma fiskegräns råder här som i de andra sjöarna. Halva sjön ligger på Jämtland och Norrsjöskogen.

 Djuptjärn

 Grundsjön

Ner till Grundsjön är det bara ett litet vattenfall som skiljer från Storsjön och den är betydligt mindre än Storsjön och dessutom grundare. Det finns mer Abborre i Grundsjön än i Storsjön men det är en väldigt fin fiskesjö. Gott om öppna ytor som lämpar sej för flugfiske och tack vare att det är ett fall mellan sjöarna så lämpar det sej bra för flugfiske i det strömmande vattnet där. Även här slutar fiskeområdet i en rak gräns mellan in och utlopp och det är inte tillåtet att fiska på jämtlandsidan. (västra sidan).

 Hansksjön

Hansksjön ligger Vackert beläget högt upp i kanten mellan Lillfjället och Trappberget. Beståndet består av grov öring och ett tusenbröderbestånd av röding. Förr i tiden tävlade befolkningen i bygden om vilken som var först upp och lägga nät på våren och ta ”stor lax`n” så det finns riktiga öringsbumlingar där! Det nappar friskt där på vintern. Mest är det småröding men även fina öringar nappar där. Där finns en fin övernattningskoja som går att hyra av, för närvarande, Rajastrands intresseförening. Man tar sej dit via en stig genom Hansksjödalen på sommaren. En promenad på drygt två kilometer. Vintertid åker man skoter dit via bäverleden. Leden börjar strax ovanför småsjöarna och sen är det bara en dryg kilometer över till sjön.

 Hundsjön

 Lill-Rajan

Sjön som ligger vackert mitt i byn, här inplanteras årligen Öring.

 Lillån

Lillån sträcker sej från Åsjön ända upp till Saxvattnet. Även Lillån utgör gräns mellan Jämtland och Västerbotten och det är endast tillåtet att fiska från Västerbottensidan. Lillåsystemet lekrestaurerades under 2007, då det lades ut lekgrus tillfördes ved och sten i ån. Lillån innehåller även rikligt med flodpärlmussla och den är en fridlyst art. Lillån lämpar sej framförallt för flugfiske. Gott om öring i ån!

 Småsjöarna (smosjögan):

Sista sjöarna inom Rajastrands FVO är småsjöarna. Det är våran barnkammare i Lillåsystemet och där finns det enbart öring. Beståndet är rikligt och det finns riktigt grov öring där. Sjöarna är svårfiskade, eftersom födotillgången är god. Mellan småsjöarna finns en koja som drivs av Norråkers skoterklubb. Den är öppen för allmänheten att nyttja. Även här är fiskegränsen mitt i sjön och inte tillåtet att fiska på jämtlandssidan.

 Stor-Rajan

Med tillhörande kanalsystem är ett bland de bästa harrvattnen i norra Sverige. Från 1991 arrenderar vi statens del av Stor-Rajan och har därför kunnat sätta hårda fiskebestämmelser så att vi fortsättningsvis skall kunna erbjuda sportfiskare ett garanterat minne för livet. Det finns möjlighet att sjösätta båt. Plats för husvagnsuppställning finns.

 Storsjön

I anslutning till Storsjökojan ligger Storsjön. Storsjön är även länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten. Å-märgen (rak linje mellan inlopp och utlopp) markerar även gränsen för fiskevårdsområdet. På andra sidan å-märgen i väster, ligger Jämtland och Norrsjöskogen och där är det inte tillåtet att fiska, förutom de som äger en fastighet i Norrsjön. De har så kallat husbehovsfiske där. Rajastrands FVO uppmanar alla fiskare att respektera detta. I Storsjön finns det rikligt med Öring och Röding. Även abborre finns i sjön, men långt från de mängder som finns i grannsjöarna Grundsjön och abborrsjön. Fisketips för fångst är naturligtvis bubbla och mask, eller mästerduppen och bottenmete. Spinnare brukar fungera fint och en favorit bland beten är lottospinnaren. Finns även öppna ytor som lämpar sej för flugfiske.

 Svultenabborrtjärn

Svultenabborrtjärn ligger på berget Raitakullens västra sida och är åtkomlig endast till fots sommartid och med skoter vintertid. Beståndet i tjärnen består av abborre i ett tusenbröderbestånd och öring.

 Rajastrands Fvo

Fiskeområden i närheten av Rajastrands FVOF

Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten
Kultsjöån
Lidsjöbergs FVO
Risede FVOF
Långseleån
Marslidens
Storvattnet, Lillvattnet, Gårdstjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.