Tännäs Fiskecentrum AB

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Härjedalen Kommun.

 Kartpunkter

 Uthyrningsbåtar Funäsdalssjön

 Bokån

 Brändåstjärn

 Endrolloken

 Fiskdammtjärn

 Fisklöstjärn

 Fjetån

 Frösjön

 Funäsdalssjön

 Grundsjön

 Gäddtjärn

 Halvarsvenstjärn

 Kojetjärn

 Kroktjärn

 Kroktjärn

 Kråktjärn

 Kufabbortjärn

 Käringsjön

 Kölsjön

 Kölån

 Larsson Tjärn

 Lilla Kölsjön

 Lilla Tannsjön

 Lilla tännsjön

 Lomtjärn

 Lossen

 Mittsjön

 Mossatjärn

 Mossatjärnloken

 Myr-Per Tjärn

 Mörttjärn

 Mörttjärnarna och mörttjärnån

 Nageltjärn

 Nordestjärn

 Norra och södra Petterstjärn

 Norra ränningarna

 Ny Fjettjärn

 Olåstjärn

 Ormaborrtjärn

 Pusttjärn

 Rogstjärn

 Rogsån

 Råndån

 Secklingarna

 Secklingarna

 Stenröstjärn

 Storsikstjärn

 Stortjärn

 Styggtjärn

 Söpmattjärn

 Tjetån

 Tännån

 V. Ränningarna

 Vintervägstjärn

 Vängrösttjärn

 Västra Abborrvikarna

 Västra Vattnan och Valmen

 Västra Vängarna

 Östra Abborrvikarna

 Östra Vattnan

 Östra Vängarna

 Övre Fjetsjön

 Övre Mäsklan

 Gränsmarkering

 Mörttjärnarna och Möttjärnån

 Pool 1 (Ej mask)

 Pool 2 (Flugfiske)

 Pool 3 (Flugfiske)

 Pool 4 (Flugfiske)

 Tännäs-Funäsdalen FO

Fiskeområden i närheten av Tännäs Fiskecentrum AB

Funäsfjällen (Fiskepasset)
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten
Tänndalssjön, Östersjön samt Tännån
Ljungan, Öjön m fl vatten
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Ransundssjön, Storrassen, mfl.

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.