Tännäs Fiskecentrum AB

Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Härjedalen kommun.

 Kartpunkter

 Uthyrningsbåtar Funäsdalssjön

 Övre Mäsklan

Se anm. på fiskekortet

 Övre Fjetsjön

 Östra Vängarna

 Östra Vattnan

 Östra Abborrvikarna

 Västra Vängarna

 Västra Vattnan och Valmen

 Västra Abborrvikarna

 Vängrösttjärn

Ö.L

 Vintervägstjärn

 V. Ränningarna

 Tännån

 Tjetån

 Söpmattjärn

 Styggtjärn

 Stortjärn

 Storsikstjärn

 Stenröstjärn

 Secklingarna

 Secklingarna

 Råndån

 Rogsån

 Rogstjärn

 Pusttjärn

 Ormaborrtjärn

Handikappbrygga samt gapskjul finns vid tjärnen.

 Olåstjärn

 Ny Fjettjärn

Ö,L

 Norra ränningarna

 Norra och södra Petterstjärn

 Nordestjärn

 Nageltjärn

 Mörttjärnarna och mörttjärnån

 Mörttjärn

 Myr-Per Tjärn

 Mossatjärnloken

 Mossatjärn

 Mittsjön

 Lossen

Speciella regler för bla trollingfiske, se fiskeregler.

 Lomtjärn

 Lilla tännsjön

 Lilla Tannsjön

 Lilla Kölsjön

 Larsson Tjärn

 Kölån

Nedströms väg 311

 Kölsjön

 Käringsjön

 Kufabbortjärn

 Kråktjärn

 Kroktjärn

 Kroktjärn

 Kojetjärn

 Halvarsvenstjärn

 Gäddtjärn

 Grundsjön

 Funäsdalssjön

 Frösjön

Hela sjön upplåten. Speciella regler, se fiskekort.

 Fjetån

Mellan övre och yttre fjetsjön

 Fisklöstjärn

 Fiskdammtjärn

 Endrolloken

 Brändåstjärn

 Bokån

 Gränsmarkering

 Mörttjärnarna och Möttjärnån

 Pool 1 (Ej mask)

 Pool 2 (Flugfiske)

 Pool 3 (Flugfiske)

 Pool 4 (Flugfiske)

 Tännäs-Funäsdalen FO

Fiskeområden i närheten av Tännäs Fiskecentrum AB

Ljusnedals Kortfiskeområde
Funäsdalens FVOF
Funäsfjällen (Fiskepasset)
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten
Tänndalssjön, Östersjön samt Tännån
Ljungan, Öjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.