Gafsele FVO

  • gafsele_7
 

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl

  Västerbottens län / Åsele kommun.

Området omfattar Ångermanälven och Sämsjön och är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Vidare ingår även ett större antal sjöar och tjärnar.

Gafsele FVO erbjuder främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre och sik. Tillgången på grov abborre och gädda är extremt god i Ångermanälven och Sämsjön. Övriga vatten erbjuder utöver nämnda arter också fiske efter harr, öring och röding. Öring i Stenholmstjärn samt öring och röding i Kebbestjärn.

För fisket i Ångermanälven och Sämsjön rekommenderas båt. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns parkeringsmöjligheter, rastplatser samt båt att tillgå. Informationstavlor finns i anslutning till rastplatsen vid Gafselegården. Se ytterligare uppgifter under Kontaktuppgifter nedan.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Röding


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt
 

Gafsele FVO

Organisationsnummer: 896100-6809

Logo Gafsele FVO

Välkommen till Gafsele fiskevårdsområde!

Som är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven och Sämsjön. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar.

För fiske i Ångermanälven och Sämsjön rekomenderas båt. Fiskevårdsområdet förfogar över 7 st moderna Perssonbåtar till uthyrning. Man har även möjlighet att låna båttrailer gratis om man vill fiska på någon speciell plats inom området

Gafseles FVO arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Kundnummer: 1040, Område: 1003.

Kontaktpersoner

Mats Ottosson:
070 - 214 82 65

Gösta Paulsson:
070 - 395 67 92

Båtuthyrning:


Lappland Pro Natur 073 - 822 94 82

Gösta Paulsson Gafsele 070 - 395 67 92

Ivan Dahlman Gafsele 070-510 9785

Fiskeinformation:
Lappland Pro Natur 073 - 822 94 82

Gösta Paulsson Gafsele 070 - 395 67 92

Mats Ottosson 070- 214 82 65

 

   

Filer för nedladdning


Djupkarta Ö, Bredvattnet

Djupkarta v, Bredvattnet

Områdeskarta

Stenholmstjärn

Stenhöverbergtjärn

Valvattnet

Fiskeområden i närheten av Gafsele FVO

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Solbergsbygden
Övre Ångermanälven och Mesjöområdet
Borgsjön, Orgsjön, Norsjön, Lill-Valvattnet, Giktasjön och Holmsjön.

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.