Gafsele FVO

  • gafsele_7
 

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl

  Västerbottens län / Åsele kommun.

Området som omfattar Ångermanälven, Sämsjön och Björksele FVO,s del av Hällbymagasinet är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Vidare ingår även ett större antal sjöar och tjärnar.

Gafsele FVO erbjuder främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre och sik. Tillgången på grov abborre och gädda är extremt god i Ångermanälven, Sämsjön och Hällbymagasinet. Övriga vatten erbjuder utöver nämnda arter också fiske efter harr, öring och röding. Öring i Stenholmstjärn samt öring och röding i Kebbestjärn.

För fisket i Ångermanälven, Sämsjön och Björksele FVO,s del av Hällbymagasinet rekommenderas båt. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns parkeringsmöjligheter, rastplatser samt båt att tillgå. Informationstavlor finns i anslutning till rastplatsen vid Gafselegården. Se ytterligare uppgifter under Kontaktuppgifter nedan.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Röding


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt
 

Gafsele FVO

Logo Gafsele FVO

Välkommen till Gafsele fiskevårdsområde!

Som är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven, Sämsjön och Björksele FVO,s del av Hällbymagasinet. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar.

För fiske i Ångermanälven, Sämsjön och Hällbymagasinet rekomenderas båt. Fiskevårdsområdet förfogar över 7 st moderna Perssonbåtar till uthyrning. Man har även möjlighet att låna båttrailer gratis om man vill fiska på någon speciell plats inom området

Gafseles FVO arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Organisationsnummer: 896100-6809

Kundnummer: 1040, Område: 1003.

Kontaktpersoner

Gösta Paulsson
070 - 395 67 92

Mats Ottosson
070 - 214 82 65

Båtuthyrning:
Lappland Pro Natur 073 - 822 94 82
Gösta Paulsson Gafsele 070 - 395 67 92
Ivan Dahlman Gafsele 070-510 9785

Fiskeinformation:
Lappland Pro Natur 073 - 822 94 82
Gösta Paulsson Gafsele 070 - 395 67 92
Mats Ottosson 070- 214 82 65

 

   

Filer för nedladdning


Djupkarta Ö, Bredvattnet

Djupkarta v, Bredvattnet

Områdeskarta

Stenholmstjärn

Stenhöverbergtjärn

Valvattnet

Fiskeområden i närheten av Gafsele FVO

Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten
Holmträsk-Storsjö FVO
Stenbithöjdens fiskevatten
Torvsjö FVO

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.