Björksele FVO (Åsele)

  • Öring
 

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

  Västerbottens län / Åsele kommun.

Samtliga vatten inom Björksele FVO: del av Hällbymagasinet, Kroktjärn, Abborrtjärn, Stenbittjärn, Östra Kortingvattnet, Västra Kortingvattnet, Valmvattnet och Kultran med tillrinnade bäckar.

Kroktjärn
Gädda, mört och inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar.

Abborrtjärn
Inplanterad öring i omgångar, regnbåge (2013) och abborre i tusenbrödrabestånd. 3 Ha. Vindskydd 400m från skogsbilväg. Delvis sanka stränder, enstaka regnbågar från tidigare utsättning kan fortfarande finnas kvar. Öring och abborre dominerar. Avliva gärna alla mindre (<20cm) fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär. Öringarna i tjärnen växer förhållandevis långsamt och når sällan vikter över 1kg. Naturskönt och rogivande karaktär vid tjärnen. Kanske får man se fiskgjusen som häckar i närheten?

Stenbittjärn
Separat fiskekort, endast dygnskort säljes till ICKE fiskerättsägare/fastighetsägare inom FVO. Naturlig och inplanterad öring vart annat år, företrädelsevis som 1-årig fisk. 15 Ha. Vindskydd. Mestadels sanka stränder som lämpar sig väl för bak-kast med flugspö! Mycket hög kvalité, relativt god tillväxt och medelstorlek på öringen. Fisket kan bitvis vara krävande med nogräknad och selektiv fisk. Besökare uppmanas visa särskild hänsyn vid fiske i tjärnen för att bevara det fina fiske som råder. Ta med myggmedel!

Östra Kortingvattnet (Ystersjön)
Naturlig öring och tusenbrödrabestånd av abborre. 69 Ha. Vindskydd. Mestadels fasta stränder. Traditionellt anses östra sidan av sjön vara bäst för fiske efter öring. Öringen (karaktäristiskt bronsfärgad) i tjärnen kan växa sig riktigt stor och historiskt fångades individer uppemot 3kg. Avliva gärna alla mindre (<20cm) fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär.

Västra Kortingvattnet (Åkerbergsjön)
Gädda, abborre, mört. 63 Ha. Mestadels fasta stränder. I sjön finns fint abborr-/gäddfiske och särskilt abborren kan växa sig riktigt stor.

Valmvattnet
Gädda, abborre, mört. Vindskydd på Sandholmen. Bra abborre och gäddfiske. Sällan fångades de största individerna i sjön men kvalitén på fisken är mycket god!

Kultran (liten å)
3 forssträckor. Gädda och abborre. Öring och harr inplanterad i omgångar företrädelsevis som simfärdigt yngel och ettårig fisk. Svagt naturligt restbestånd av öring finns. Fin liten å med slingrande karaktär och några kortare forsar. Beståndet av öring och harr är svagt så räkna inte med några större fångster av dessa arter. Abborrfisket i djupare höljor och nedanför forsarna kan vara riktigt bra med fina fångster! Kanske får ni se en av åns många bävrar?

Hällbymagasinet
Gädda, abborre, mört, sik, samt lite inplanterad öring. 263 Ha. Rastplats, grill, båtisättning, vindskydd, badplats. Uppdämd del av Ångermanälven som hyser mycket bra fiske efter abborre och gädda. Björkseles del av Hällbymagasinet anses vara ett av de bättre ställena för riktigt grov abborre. Likväl kan de vara svåra att hitta i de stora ytorna som råder. Ett tips är att fiska av nära de ”flyt-tuvor” som finns. Varje år landas individer över 1,5kg! Bra och tillrättalagt fiske för barnfamiljer finns vid badplatsen.

Grabboksjöbäcken m.fl. tillrinnande bäckar till Kultran
Mindre sidovattendrag till Kultran som alla håller strömstationära bestånd av öring. I Grabboksjöbäcken är öringbeståndet rikligt och tätt men småvuxet med få exemplar större än 2hg.

 


Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Öring


Vanlig

Id


Vanlig

Lake


Vanlig

Stensimpa


Vanlig

Sik


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Harr


Sällsynt

Stäm


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Björksele FVO (Åsele)

Björksele FVO grundades 1992 och förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet som till en del består av Hällbymagasinet samt ett antal tjärnar kring Björksele by.

Organisationsnummer: 896100-5926

Kundnummer: 1151, Område: 1112.

Kontaktpersoner

Svante Sjölund

070 - 266 56 25

Daniel Holmqvist

070-608 45 40  

Filer för nedladdning


Djupkarta_Stenbittjarn_.pdf

Bjorksele_FVO_fiskekarta.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Björksele FVO (Åsele)

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl
Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Betarsjöns FVOF
Varpsjö FVO

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.