Björksele FVO (Åsele)

  • Öring
 

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

  Västerbottens län / Åsele kommun.

Samtliga vatten inom Björksele FVO: del av Hällbymagasinet, Kroktjärn, Abborrtjärn, Stenbittjärn, Östra Kortingvattnet, Västra Kortingvattnet, Valmvattnet och Kultran med tillrinnade bäckar.

Kroktjärn
Gädda, mört och inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar.

Abborrtjärn
Inplanterad öring i omgångar, regnbåge (2013) och abborre i tusenbrödrabestånd. 3 Ha. Vindskydd 400m från skogsbilväg. Delvis sanka stränder, enstaka regnbågar från tidigare utsättning kan fortfarande finnas kvar. Öring och abborre dominerar. Avliva gärna alla mindre (<20cm) fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär. Öringarna i tjärnen växer förhållandevis långsamt och når sällan vikter över 1kg. Naturskönt och rogivande karaktär vid tjärnen. Kanske får man se fiskgjusen som häckar i närheten?

Stenbittjärn
Separat fiskekort, endast dygnskort säljes till ICKE fiskerättsägare/fastighetsägare inom FVO. Naturlig och inplanterad öring vart annat år, företrädelsevis som 1-årig fisk. 15 Ha. Vindskydd. Mestadels sanka stränder som lämpar sig väl för bak-kast med flugspö! Mycket hög kvalité, relativt god tillväxt och medelstorlek på öringen. Fisket kan bitvis vara krävande med nogräknad och selektiv fisk. Besökare uppmanas visa särskild hänsyn vid fiske i tjärnen för att bevara det fina fiske som råder. Ta med myggmedel!

Östra Kortingvattnet (Ystersjön)
Naturlig öring och tusenbrödrabestånd av abborre. 69 Ha. Vindskydd. Mestadels fasta stränder. Traditionellt anses östra sidan av sjön vara bäst för fiske efter öring. Öringen (karaktäristiskt bronsfärgad) i tjärnen kan växa sig riktigt stor och historiskt fångades individer uppemot 3kg. Avliva gärna alla mindre (<20cm) fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär.

Västra Kortingvattnet (Åkerbergsjön)
Gädda, abborre, mört. 63 Ha. Mestadels fasta stränder. I sjön finns fint abborr-/gäddfiske och särskilt abborren kan växa sig riktigt stor.

Valmvattnet
Gädda, abborre, mört. Vindskydd på Sandholmen. Bra abborre och gäddfiske. Sällan fångades de största individerna i sjön men kvalitén på fisken är mycket god!

Kultran (liten å)
3 forssträckor. Gädda och abborre. Öring och harr inplanterad i omgångar företrädelsevis som simfärdigt yngel och ettårig fisk. Svagt naturligt restbestånd av öring finns. Fin liten å med slingrande karaktär och några kortare forsar. Beståndet av öring och harr är svagt så räkna inte med några större fångster av dessa arter. Abborrfisket i djupare höljor och nedanför forsarna kan vara riktigt bra med fina fångster! Kanske får ni se en av åns många bävrar?

Hällbymagasinet
Gädda, abborre, mört, sik, samt lite inplanterad öring. 263 Ha. Rastplats, grill, båtisättning, vindskydd, badplats. Uppdämd del av Ångermanälven som hyser mycket bra fiske efter abborre och gädda. Björkseles del av Hällbymagasinet anses vara ett av de bättre ställena för riktigt grov abborre. Likväl kan de vara svåra att hitta i de stora ytorna som råder. Ett tips är att fiska av nära de ”flyt-tuvor” som finns. Varje år landas individer över 1,5kg! Bra och tillrättalagt fiske för barnfamiljer finns vid badplatsen.

Grabboksjöbäcken m.fl. tillrinnande bäckar till Kultran
Mindre sidovattendrag till Kultran som alla håller strömstationära bestånd av öring. I Grabboksjöbäcken är öringbeståndet rikligt och tätt men småvuxet med få exemplar större än 2hg.

 


Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Stensimpa


Vanlig

Harr


Lite

Braxen


Lite

Sik


Lite

Ruda


Lite

Id


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Stäm


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Björksele FVO (Åsele)

Organisationsnummer: 896100-5926

Björksele FVO grundades 1992 och förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet som till en del består av Hällbymagasinet samt ett antal tjärnar kring Björksele by.

Kundnummer: 1151, Område: 1112.

Kontaktpersoner

Svante Sjölund

070 - 266 56 25

Daniel Holmqvist

070-608 45 40  

Filer för nedladdning


Bjorksele_FVO_fiskekarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Björksele FVO (Åsele)

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl
Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Betarsjöns FVOF
Karvsjön, Storsjön

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.