Björksele FVO

 

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

  Västerbottens län / Åsele Kommun.

Samtliga vatten inom Björksele FVO: del av Hällbymagasinet, Kroktjärn, Abborrtjärn, Stenbittjärn, Östra Kortingvattnet, Västra Kortingvattnet, Valmvattnet, Kultran.

Kroktjärn
Gädda, mört, inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar.

Abborrtjärn (put-and takevatten)
Inplanterad öring och regnbåge, tusenbröder och abborre. 3 Ha. Vindskydd 400m från skogsbilväg. Delvis sanka stränder, enstaka regnbågar från tidigare utsättning kan fortfarande finnas kvar. Öring och abborre dominerar. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär. Öringarna i tjärnen växer förhållandevis långsamt och når sällan vikter över 1kg. Naturskönt och rogivande karaktär vid tjärnen. Kanske får man se fiskgjusen som häckar i närheten?

Stenbittjärn (put- and takevatten)
Naturlig och inplanterad öring. 15 Ha. Vindskydd. Mestadels sanka stränder som lämpar sig väl för bak-kast med flugspö! Mycket hög kvalité, relativt god tillväxt och medelstorlek på öringen. Fisket kan bitvis vara krävande med nogräknad och selektiv fisk. Besökare uppmanas visa särskild hänsyn vid fiske i tjärnen för att bevara det fina fiske som råder. Ta med myggmedel!

Östra Kortingvattnet (Ystersjön)
Naturlig öring, tusenbröder och abborre. 69 Ha. Vindskydd. Mestadels fasta stränder. Traditionellt anses östra sidan av sjön vara bäst för fiske efter öring. Öringen (karaktäristiskt bronsfärgad) i tjärnen kan växa sig riktigt stor och historiskt fångades individer uppemot 3kg. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär.

Västra Kortingvattnet (Åkerbergsjön)
Gädda, abborre, mört. 63 Ha. Mestadels fasta stränder. I sjön finns fint abborr-/gäddfiske och särskilt abborren kan växa sig riktigt stor.

Valmvattnet
Gädda, abborre, mört. VindskyddBra abborre och gäddfiske. Sällan fångades de största individerna i sjön men kvalitén på fisken är mycket god! Kultran (liten å): 3 forssträckor. Gädda , Abborre och planterad Öring och Harr Fin liten å med slingrande karaktär och några kortare forsar. Beståndet av öring och harr är svagt så räkna inte med några större fångster av dessa arter. Abborrfisket i djupare höljor och nedanför forsarna kan vara riktigt bra med fina fångster! Kanske får ni se en av åns många bävrar?

Hällbymagasinet
Gädda, abborre, mört, sik, samt lite inplanterad öring. 263 Ha. Rastplats, grill, båtisättning, vindskydd, badplats. Uppdämd del av Ångermanälven som hyser mycket bra fiske efter abborre och gädda. Björkseles del av Hällbymagasinet anses vara ett av de bättre ställena för riktigt grov abborre. Likväl kan de vara svåra att hitta i de stora ytorna som råder. Ett tips är att fiska av nära de ”flyt-tuvor” som finns. Varje år landas individer över 1,5kg!

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Öring

Normalt

Harr

Lite

Id

Lite

Lake

Lite

Stäm

Sällsynt
 

Org ID: 1151, Area 1112

Björksele FVO

Björksele FVO grundades 1992 och förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet som till en del består av Hällbymagasinet samt ett antal tjärnar kring Björksele by.


Kontaktpersoner

Svante Sjölund:

070 - 266 56 25


  

Filer för nedladdning


Bjorksele_FVO_fiskekarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Björksele FVO

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl
Stenbithöjdens fiskevatten
Övre Ångermanälven och Mesjöområdet
Solbergsbygden
Sallsjöån, Gåstjärn, Per-Salomonstjärn m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se