Ås-Tolken FVOF

 

Ås-Tolken

  Västra Götalands län / Borås och Ulricehamn kommun.

Ås-Tolken ligger med västra delen i Borås och östra delen i Ulricehamns kommun.

Sjön är källsjö till Viskan och har ett klart och rent vatten. Tolken är en utmärkt fiskesjö med stor abborre, gädda, gös, ål, laxöring och inte minst sik och siklöja. Ibland kan man också få sutare.

I sjön finns flera öar. På en av dem, Sundholmen, finns resterna av Sundholmens slott från tidigt 1500-tal. En båtramp finns i södra änden av sjön vid Hallabron samt en i norra änden av sjön, i början av nedfarten till Sjögården. Den senare ligger nära gamla riksväg 40, söder om f.d. Nice Inn. 

Fågel- och naturbilderna är fotograferade av Kjell Eliasson, Nabben, Äspered och bilderna på fiskar av Miles Mogren, Lerbäck, Äspered.

FÅGELSKYDDSOMRÅDE I ÅS-TOLKEN.

Lindö med omgivande vatten i Ås-Tolken är f.o.m. 2020-05-20 av

Länsstyrelsen förklarat som FÅGELSKYDDSOMRÅDE. 2021-03-26 har Länsstyrelsen beslutat om förstärkta skyddsåtgärder (markerat med fetstil nedan).

Området har betydelse för en skyddsvärd och störningskänslig fågelart.

Skyltar finns uppsatta runt sjön, bl.a. vid isättningsramperna.

På ön finns den röd-gula skylten "FÅGELSKYDD", som upplyser om förbud att landstiga på ön under månaderna mars,april,maj och juni och halva juli (1 mars-15 juli). Observera att vistelse inom 300 m. från ön är förbjuden fastän passage med båt är tillåten 200 m. från ön. Dock blir i praktiken östsidan av Lindö svår att passera pga. stenhinder. Förbud mot allt fiske inom skyddsområdet gäller 1 mars till 15 juli. 

 

 

 

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gös


Vanlig

Ål


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Lite

Öring


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Ås-Tolken FVOF

Föreningens syfte är att underhålla och utveckla fiskebeståndet i sjön samt att möjliggöra för allmänheten att få tillgång till fiske genom köp av fiskekort.

Organisationsnummer: 802426-8123

Kundnummer: 301, Område: 262.

Kontaktpersoner

Magnus Pettersson
0707 - 59 42 36
  
  

Filer för nedladdning


pdf_tolken.pdf

Fiskeområden i närheten av Ås-Tolken FVOF

Mogden
Rammsjöns FVO
Yttre Åsunden
Varnum, Marsjöarna
Grosken

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.