Alseda-Skede FVO

 

Aspö damm och Brunnshultadammen

  Jönköpings län / Vetlanda kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar nedre delen av Solgenån från Brunnshultadammen ned till Bruksgårdens kraftstation i Emåns huvudfåra. Även Aspödammen och dammen i Holsbybrunn ingår.

I Solgenån finns en riklig flora och fauna som är knuten till både strömmande och lugna vattenmiljöer. Sträckan från Brunnshultadammen och ned till Emån är utpekad som värdefull och Emåns huvudfåra utgör natura-2000 område med flodpärlmussla som målart.

Gädda över tio kilo har fångats och i Brunnshultadammen finns även en del gös. För den som är intresserad av mete finns rikligt med vitfisk. Öringen i Solgenån och Emån är självreproducerande och ganska storvuxen, men inte särskilt talrik.I Alseda-Skede Fiskevårdsområde ingår fiske i bland annat Aspö damm och Brunnshultadammen, två sjöar med artrik fiskfauna, som bland annat hyser fina bestånd av grov abborre och gädda. Eftersom det finns bestånd av öring i Emån så det finns även chans till fångst av öring i sjöarna. Öring på upp emot två kilo fångas ibland, men vanligtvis väger dom runt halvkilot.

Fiskarter
Abborre, benlöja, braxen, färna, gädda, gös, lake, mört, ruda, sarv, sutare och öring.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Alseda-Skede FVO.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast med handredskap.
 

Alseda-Skede FVO

Fiskevårdsområdet består av fiskerättsinnehavare och bedriver fiskevård och tillsyn av Alseda Skede FVO som omfattar nedre delen av Solgenån från Brunnshultadammen ned till Bruksgårdens kraftstation i Emåns huvudfåra. Även Aspödammen och dammen i Holsbybrunn ingår. I anslutning till området finns grillplats, utedass och soptunnor. I nära anslutning till Brunnshultadammen och vid kraftverksdammen i Aspö finns platser som är åtkomliga för rullstol.

Organisationsnummer: 827500-7774

Kundnummer: 260, Område: 220.

Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
0706 - 60 92 51
  
  

Filer för nedladdning


Brunnshultadammen074385.pdf

Fiskeområden i närheten av Alseda-Skede FVO

Föreda Kvarndamm
Föredasjön
Eksjö Fiskeklubb
Grumlan
Ekenässjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.