Attmar FVO

 
  Västernorrlands län / Sundsvall kommun.

Välkommen till Attmar Fiskevårdsområde!

Attmar FVO Sundsvalls största och kanske mest varierande fiskevårdsområde med 44 sjöar och tjärnar och över 12 km strömmande vatten. Fiskevårdsområdet innefattar tio tjärnar med inplanterad öring, röding och regnbåge.

Fiskevårdsområdet har två sjöar med gös samt ett nytt vatten där det nyligen planterats in gös. Fiskevårdsområdet arbetar med att bygga ramper till sjöarna och har nu fem ramper.

Karta över FVO finns som pdf till höger på sidan.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Attmar FVO.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Gös


Normalt

Marmen,Vikarn

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Röding


Normalt

Sarv


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Ruda


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Stäm


Lite

Sik


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Attmar FVO

Organisationsnummer: 889201-1696

Logo Attmar FVO

Föreningen arbetar för ett hållbart fiske för oss och kommande generationer.

Kundnummer: 474, Område: 434.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Hans Stridh 
070- 529 55 88

Sekreterare:
Emil Nordström  
0706 - 60 07 52
  
  

Filer för nedladdning


7.pdf

Fiskeområden i närheten av Attmar FVO

Marmen, Långsjön
Ängomstjärnen
Stor-Hällsjön, Lill-Hällsjön, Mörttjärn
Selångerån
Östtjärn

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.