Östtjärns P&T

 

Östtjärn

  Västernorrlands län / Sundsvall kommun.

Fisket i Östtjärn organiseras av Allsta Byamän. Redan 1963 rotenonbehandlades Östtjärn i syfte att skapa ett nytt fiskevatten med ädelfisk. Inplantering av fisk har legat nere i 25 år, men återupptogs 2009 igen. Östtjärn är arrenderad av Tuna Östra FVO. Östtjärn ligger strax söder om Sundsvall. Avståndet från centrum med bil är c:a 12 km och är ett utmärkt alternativ till fiske kring Sundsvall. Det finns även vandringsleder och skidspår från Sidjöns friluftsområde som ansluter till tjärnen. Storleken är på 29 ha och har ett djup på 29 meter, det finns därför bra förutsättningar för röding och öring. Eftersom det finns en naturlig självföryngring av både Öring och röding, så finns fiskar upp mot 4-5 kg att fånga. Allsta Byamän har senaste åren inplanterat 2-årig öring, samt skapat bättre lekbottnar för röding. Fiske är tillåtet mellan den 1 oktober t.o.m. den 31 april. Under tiden före isläggningen är fiske från båt och flytring tillåtet övrig tid gäller isfiske.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Öring


Normalt

Röding


Normalt
 

Östtjärns P&T

Östtjärn ligger ca 1,2 mil söder om Sundsvalls stadskärna. Vattnet är inriktat på röding och öring fiske.

Organisationsnummer: 802514-9595

Kundnummer: 204, Område: 163.

Kontaktpersoner

Kenneth Johansson
0702 - 88 46 92

Olle Hulling
0706 - 16 65 81  

Filer för nedladdning


Karta_Tuna_ostra_fvo.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Östtjärns P&T

Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten
Nedre Ljungan
Attmar FVO
Marmen, Långsjön
Ängomstjärnen

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.