Nedre Ljungans Sportfiske

 

Nedre Ljungan

  Västernorrlands län / Sundsvall kommun.

Ljungan är en förhållandevis stor älv med periodvis höga vattenföringar, så när det gäller rekommenderade fisketider så kom ihåg att vattenföringen spelar stor roll.

De första havsöringarna brukar komma upp i Ljungan i månadsskiftet juli-augusti. Varm och torr sommar något senare, kall och blöt sommar något tidigare. De första öringarna är ofta stora, fiskar på 4-5 kg är inte ovanligt i augusti. I september stiger havsöring på 0,5-1 kg. Under hösten kommer även större öring upp i älven.

Lekfisken är förstås brun, men det stiger en hel del blank gallfisk och det är den som hugger bäst. Även under november och december kommer det upp mycket blankfisk. Från mitten av september till slutet av november infaller den bästa tiden för fiske. Fr.o.m. 15 oktober t.o.m. 15 november är fisket fredat på grund av laxens och havsöringens lek.

I mars blir vinterståndarna aktivare och fisket blir då bättre, nu får man ofta grov fisk. Fisken är brun, men eftersom havsöringen äter hela vintern är fisken i god kondition. Även april är en bra månad för fiske efter vinterståndarna.

Snösmältningen kommer i regel igång runt månadsskiftet april-maj och när vattenföringen ökar kommer det upp en del blank fisk i älven. Det är sällan någon stor fisk som fångas vid den här tiden, de största väger upp mot 2 kg. När vattnet börjar sjunka i slutet av maj, kan man ha riktigt bra fiske på blank fisk i mindre storlek. På högvatten går det upp en hel del grövre fisk på 3-6 kg.

Fisket efter lax är tills vidare förbjudet på grund av svag föryngring.

Harrfisket brukar vara bra från mitten på juni tills kylan gör fisken mindre aktiv. Särskilt höstfisket i september/oktober kan vara mycket bra. Siken kommer upp i älven i augusti och fiske kan bedrivas långt fram på vårvintern.

Välkommen till Nedre Ljungan!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Harr


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Lax


Normalt

Sik


Normalt

Mört


Lite

Lake


Sällsynt
 

Nedre Ljungans Sportfiske

Logo Nedre Ljungans Sportfiske

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och består av fisket i Ljungan från Viforsen till mynningen i havet.  

Organisationsnummer: 889202-9664

Kundnummer: 86, Område: 48.

Kontaktpersoner

Leo Oras
0725 - 28 27 32

Ni hittar oss även på:
Facebook Nedre Ljungans Sportfiske
  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Nedre Ljungans Sportfiske

Östtjärn
Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten
Nedre Indalsälven
Mjällåns
Gnarps Fiskeområde

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.