Gnarps Fiskeområde

 
  Gävleborgs län / Nordanstig kommun.

Premiärfiske på Åstjärn blir den 8 juli 2023 kl 15:00-22:00 (därav är det fiskeförbud på Åstjärn perioden 29 juni fram till premiärfisket). Fiskekort vid premiären löses endast vid tjärnen, 150 kr / 2 fiskar, swisch eller kontant. Efter premiären gäller ordinarie fiskekort.

Årets första utsättning gjordes vecka 21 (Åstjärn, Herrgårdstjärn), Nästa planeras vecka 26 (Åstjärn, Herrgårdstjärn, förhoppningsvis även Uppgårdstjärn), därefter planeras utsättning vecka 29 och vecka 32.

Inom Gnarps Fiskeområde finns några kustmynnande åar med uppvandrande havsöring varav Gnarpsån är den största. Gnarpsåns nedre del erbjuder bra vårfiske efter havsöring och är på hela sträckan ett fint harrvatten.

Här finns även 4 put- and takevatten där regnbåge, öring och röding sätts ut regelbundet. Av dessa är Herrgårdstjärn och Åstjärn de populäraste och här finns vindskydd, bryggor och värmestuga. Vid Igeltjärn och Uppgårdstjärn finns bryggor/landgångar och vindskydd. Det finns även ett antal bäckar/åar med stationär öring samt sjöar/tjärnar med gädda, abborre, mört och siklöja. Området har god tillgång på fisk.

Du hittar många av de mest populära sportfiskearterna hos oss: havsöring, regnbåge, öring och harr men naturligtvis även gädda och abborre plus en rad andra arter. Vattnen passar utmärkt för flug- och spinnfiske, men även mete och olika former av vinterfiske. Flera tjärnar och sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd- och abborrfiske men även andra sportfiskearter. 

Åstjärn och Herrgårdstjärn är utrustade med vindskydd, grillplatser och flytbryggor som är lätta att nå även för rullstolsburna sportfiskare. 

Här finns filmen "Många bäckar små" om åtgärderna som genomförs i Gnarpsån och Nianån för att åtgäda vandringshinder m.m för ett bättre havsöringsfiske i sambarbete med bl.a. Sportfiskarna.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Gnarps Fiskeområde.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Till och med det år de fyller 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Mört


Rikligt

Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Harr


Lite

Ruda


Lite

Lake


Lite

Lax


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Gnarps Fiskeområde

Ideell förening som förvaltar allt fiske inom Gnarps socken.

Organisationsnummer: 887500-4916

Kundnummer: 475, Område: 435.

Kontaktpersoner

Kent Hammarström
070 - 698 11 82

Sven-Erik Norlin
070 - 634 41 58

För frågor om iFiske:
Micke Wallin
070 - 239 98 11  

Filer för nedladdning


Fiskepremiar_Astjarn_2023.pdf

Åstjärn

Fiskar i våra fiskevatten

Fiskekortsregler

Gnarpsån Nedre

Herrgårdstjärn

Igeltjärn

Nedre Gåstjärn

Pimpelpremiär januari 2023

Uppgårdstjärn

Fiskeområden i närheten av Gnarps Fiskeområde

Jättendalssjön, Bälingsjön, Martjärn mfl
Harmångers Fiskeområde
Storsjön, Kyrksjön mfl
Nedre Ljungan
Östtjärn

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.