Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB)

  • Foto: Stefan Evensson
 

Nedre Indalsälven

  Västernorrlands län / Timrå kommun.

Öringsfiske och Laxfiske 3 Zoner och Zon 1 är närmast kraftverket och platserna måste bokas. Zon 2 hyr vi ut båtar för örings och laxfiske Zon 2 har en flugfiskesträcka Zon 3 årskort eller dygnskort

Det går att köpa dygnskort eller årskort via IFiske på Zon 3

Det är endast tillåtet med våra uthyrningsbåtar och elmotor på Zon 2.

Zon 3 kan man ha egen båt med valfri motor.

Zon 1 och 2 bokas via mail info@bergeforsfisket.com se hemsida.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller enbart på zoon 3

Fiskarter


Lax


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Havsöring


Normalt

Sik


Normalt

Mört


Lite

Stäm


Lite

Ål


Lite

Nors


Sällsynt

Vimma


Sällsynt
 

Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB)

Annelie Hamrin arrenderar sportfisket i Bergeforsen. Bor i området och har genom medlemskap i Fiskevårdsområdesförening sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.
Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att erbjudas enligt följande vision:
”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”
 
Utvecklingsprojekt pågår under 2022 för att göra fisket mer tillgängligt tack vare medel från länsstyrelsen LONA, LEADER och BYGDEMEDEL

Projekt Bergeforsfisket 2021-2023

Ett utvecklingsarbete av Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening tillsammans med markägare, Länsstyrelsen och Timrå kommun. Projektmedel från LEADER, EU jordbruksfond och LONA

Mål med projektmedel att:

  • Förbättra tillgängligheten till området , röja några mindre stigar
  • Utveckla nya/nuvarande fiskeplatser med närhet till rastplats/vindskydd
  • Få nya sportfiskare att upptäcka Bergeforsfisket
  • Besökarna får en bättre upplevelse och hittar ut till platserna
  • Bidra till en bättre miljö genom att städa upp i och utmed älven

   

Organisationsnummer: 559172-4181

Kundnummer: 3159, Område: 3196.

Kontaktpersoner


+46703812400  
  
  

Filer för nedladdning


Bergeforsens Tätortskarta

Fiskeområden i närheten av Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB)

Mjällåns
Ljustorpsån och Mjällån
Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten
Östtjärn
Nedre Ljungan

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.