Ljustorpsåns FVO

 

Ljustorpsån och Mjällån

  Västernorrlands län / Timrå kommun.

Välkomna till Ljustorpsåns FVO. Både Ljustorpsån och Mjällån håller en fin stam av havsöring.
Runt ljustorpsåns dalgång finns även ett antal tjärnar med utplanterad fisk.
Ljustorpsåns fiskevårdsområde bilades år 1968 och omfattar en areal av ca 20 000 ha.
Området utgörs främst av Ljustorpsån mellan Lagforsdammen och Indalsälven samt Mjällån från sockengränsen Ljustorp/Viksjö till utflödet i Ljustorpsån.
Till dessa åar avvattnas ett flertal mindre sjöar genom bäckar som till viss del är fiskebärande.

Ljustorpsån är reglerad via en damm och en kraftstation i Lagfors.
Vid denna går även en gräns för fiskevårdsområdet.
Ån rinner sedan ungefär 30 km innan den når havet via indalsälven.
1,5 mil uppströms från mynningen ansluter den oreglerade Mjällån som även den till en del ingår i fiskevårdsområdet. 
Det populäraste fisket är i Maj månad varje vår då det brukar vara ett fint fiske efter både vinterståndare och nystigen fisk.
Åarna erbjuder även ett fint fiske efter harr och det fångas även någon enstaka lax.
Förekomsten av lax skall vi försöka kartlägga bättre genom ett nytt fångstrapporteringssystem.

Röjesjön , Aspen och Stavretjärnen bjuder på fiske efter vildvuxen gädda och abborre.
Röjesjön bjuder på ett naturligt bestånd av framförallt gädda och abborre.

Tjärnarna hyser bestånd av inplanterad fisk. Regnsbåge och öring framförallt men här finns även bestånd av röding.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Regnbåge


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Röding


Normalt

Lax


Lite
 

Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns fiskevårdsområde bilades år 1968 och omfattar en areal av ca 20 000 ha.

Organisationsnummer: 802600-4930

Kundnummer: 3249, Område: 3308.

Kontaktpersoner

Mats Ingvar Perälä Mellberg
0706 - 05 41 82  

Fiskeområden i närheten av Ljustorpsåns FVO

Mjällåns
Nedre Indalsälven
Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten
Östtjärn
Nedre Ljungan

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.