Bure Kåtalidens FVO

 
  Västerbottens län / Sorsele kommun.

Bure Kåtalidens FVO ligger i östra delen av Sorsele kommun. Området börjar ca en mil från Sorsele samhälle i riktning mot Arvidsjaur och sträcker sig på både norra och södra sidan av E45.

De två största sjöarna är Fårträsket och Buresjön. Andra sjöar i området är Västra och Östra Olsträsket, Norra och Södra Stenträsket och Per-Olsträsket. Ett flertal småtjärnar ligger utspridda över hela fiskevårdsområdet.

Det största och ur sportfiskesynpunkt mest intressanta strömmande vattnet är Gargån som vindlar sig genom området på en sträcka av ca 25 km. Av bäckarna kan nämnas Storbäcken och Fårträskbäcken som rinner ut i Buresjön resp. Gargån.

Till de flesta av de större sjöarna leder bilväg som gör dessa lättåtkomliga. Gargån är åtkomlig med bil vid ett par platser, men rinner huvudsakligen genom områden av ren vildmarkskaraktär.

De flesta sjöar har ett bestånd av abborre, gädda och i gargån finns även harr och öring.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Kortinnehavares barn som är under 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Sik


Normalt
 

Bure Kåtalidens FVO

Bure Kåtalidens FVO bildades 1990.
Föreningens mål är att främja ett varierat och uthålligt fiske för medlemmar och gäster i generationer framåt.

Kundnummer: 3553, Område: 3621.

Kontaktpersoner

Marcus Abrahamsson

0703 - 52 99 40

Johnny Lidström

0706 - 23 78 71


  

Fiskeområden i närheten av Bure Kåtalidens FVO

Bergnäsälven
Laxsele
Kallön Storavan
Nordanås Fjällnäs SFF
Djupseleforsen

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.