Södra Bergnäs SFF

 

Bergnäsälven

  Norrbottens län / Arjeplog kommun.

Bergnäsälven, cirka 5 mil söder om Arjeplog, erbjuder möjligheter till bra sportfiske och fina fångster.

Älven är mest uppskattad för den riksintressanta Bergnäsöringen, men fler och fler upptäcker även det goda harrfisket här.

I Bergnäsälven rekommenderas fiske från land istället för båt för den som inte är bekant med vattnet, eftersom det på vissa ställen är väldigt grunt.

Det är stenigt vid älvkanten, men området är ändå relativt lättillgängligt med närhet till väg, spångning på vissa partier och väl upptrampade stigar.

Längs älven finns också fyra vindskydd med tillhörande eldplatser.

Fisket i Bergnäsälven förvaltas av Södra Bergnäs Samfällighetsförening, som också säljer fiskekort och sköter fiskebevakningen i området.

Eftersom Bergnäsalven är det huvudsakliga reproduktionsområdet för Bergnäsöringen ansvarar föreningen också för det avelsfiske som skett här sedan 1960.

Bergnäsöringen anses som riksintressant och skyddsvärd eftersom den är en av få nedströmslekande öringstammar.

Avelsfisket sker på hösten, och utförs med nät. Vilda öringar i storleksklassen 2,5-5 kilo tas upp och placeras i en så kallad fisksump, speciellt konstruerad för detta ändamål.

De kläms på rom och mjölke och uppfödning av ynglen sker sedan vid en fiskodling i Lycksele.

Bergnäsöringen planteras sedan ut i flera närliggande sjöar och vattendrag, bland annat i Södra Bergnäs fiskevatten.

Här sätts också varje år ut femtusen harrar, och det märks tydligt på fångstresultaten.


Fiskarter


Harr


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Sik


Lite
 

Södra Bergnäs SFF

Organisationsnummer: 716465-6659

Kundnummer: 3285, Område: 3347.

Kontaktpersoner

Tomas Lestander
0706 - 79 26 53


  

Fiskeområden i närheten av Södra Bergnäs SFF

Kallön Storavan
Mellanströms
Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb
Nordanås Fjällnäs SFF
Laxsele

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.