Gargnäs-Råstrands FVO

 

Laxsele

  Västerbottens län / Sorsele kommun.

Välkommen till Vindelälvens mittpunkt!

Gargnäs-Råstrands FVO ligger i Sorsele kommuns östra del ca 20 mil från havet. Med ca 20 mil mot älvens källflöde hamnar du då hos oss i ett naturskönt område med forsrika sträckor och stora sjöarealer. Vi har allt från det mäktiga forspartiet, de lugna sidoflödena, stora sjöar till den minsta tjärnen och alla har möjlighet att hitta sitt drömställe inom området.

Vindelälven
Vi har ett stort område med ca 25 km älvsträcka, varav nio forsar och sju strykor. Här finns riktigt goda chanser till bra fiske efter lax, öring och harr.

Gargån
Ett av Vindelälvens största biflöden.
Med sitt källflöde i Gargaure i den norrbottniska gränsen, ringlar den sig fram genom skogsmarker och myrar ned till Vindelälven vid Laxselet. Observera att fiske i Gargån har ett eget fiskekort.

Gargån har genom åren haft ett bra rykte med fiske efter stor och grov öring och mängder av harr.
Ån har dock genom åren påverkats hårt av flottning och skogsbruk. Stora insatser har gjorts vid flottningsåterställningar och har idag fått ett rejält ansiktslyft, som visat sig mycket positivt på öringen i vattnet. Vår flugfiskesträcka från Dammen i Jorbokksforsen ned till Fallet i Trollforsen har på senare år producerat mängder av fin öring. Harrfisket har även under samma tid gett fina fångster, men inte de riktigt stora individerna. Harr kring 7-8 hg är en vanlig fisk, men över 1 kg däremot ovanligt.

Tyvärr har det ohämmade skogsbruket längs vattendraget gjort att ån är fruktansvärt känsligt för nederbörd. Vid torra perioder sjunker ån till nästintill katastrofalt låga nivåer och höga vattentemperaturer. Regniga perioder kommer allt vatten på en gång och ån stiger nästintill till vårflöden.
Bästa fiskeperioden i ån är under tidig vår fram till mitten av Juli i bästa fall. Detta beror dock helt på hur väderleken utspelar sig.

Staggbäcken
Ett biflöde till Gargån som rinner från Staggträsket och mynnar i Gargån väst i byn Gargnäs.

Ett litet vattendrag som lämpar sig mycket väl till flugfiske.
Bäcken domineras av harrfisket, men efter återställningar som gjordes 2012 hoppas vi kunna återetablera det stora öringbeståndet som en gång funnits i systemet.

Bäcken har små korta strömmar och stora sel. På selen domineras fisket av gädda och abborre som kan vara riktigt bra. Övre delen av bäcken är förmodligen den mest fiskade genom åren pga av tillgängligheten.

Den nedre sträckan är mindre utnyttjad, men med ny "skogsväg" är tillgängligheten bättre och kanske är det här du hittar ditt nya paradis.

S Sobbträsk
En av våra största sjöar i området. Här har vi under de senaste åren satsat på att återigen sätta ut fisk.
Sjön innehåller öring, röding, abborre, gädda, sik, siklöja, mört och lake.

I sjön finns den omtalade "Vulgatan" men har hittills inte gett det fiske, som man ser på andra ställen. Kanske är det under sommarfisket som du tar din drömfisk just här?

Båtar finns att hyra för fiske i sjön. Finns även en elmotor med batteri att hyra på Ica Gargnäs.
Du hittar hit via grusväg mellan Gargnäs och Staggträsk. Fiskeförbud från utsättningstillfälle (just innan isläggning) fram till 1 januari 

Ljusbottentjärn
Likt namnet har tjärnen oerhört klart vatten och liknar en fjällsjö. I vattnet finns öring, röding och enstaka abborre.

Vid tjärnen finns en restaurerad "huggarkoja" som FVO äger. Här kan du söka skydd vid oväder eller kanske för en övernattning. I stugan finns stor kamin och enkla britsar som kan tjänstgöra som bäddar.

Flugfiske från stranden går alldeles utmärkt och tjärnen vandrar man runt på liten stund.
Du hittar hit via mindre väg från 363:an vid Orrkulla.

Fiskeperioden i tjärnen är mellan 2 lördagen i mars till utsättningstillfälle som sker under senhösten.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Gargnäs-Råstrands FVO.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Mört


Rikligt

Sik


Rikligt

Röding


Vanlig

Lax


Vanlig

Id


Vanlig

Lake


Normalt

Stäm


Normalt

Regnbåge


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Gargnäs-Råstrands FVO

Organisationsnummer: 895400-6493

Kundnummer: 917, Område: 877.

Kontaktpersoner

I första hand:

Annars:
Daniel Jonsson
0702 - 48 42 11  

Fiskeområden i närheten av Gargnäs-Råstrands FVO

Djupseleforsen
Vindelälven, Sandforsen m fl vatten
Juktåns Mellersta
Vindelgransele
Bergnäsälven

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.