Borlänge centrala FVO

 

Dalälven, Båtstasjön, Bysjön mfl

  Dalarnas län / Borlänge kommun.

Borlänge centrala FVO omfattar ca 30 km av Dalälven från Torsång i söder till Gimsbärke i norr. Dessutom ingår Grängshammarsån och Tunaån samt ett 40-tal sjöar. Den sammanlagda vattenarealen är 900 ha.
(Se kartan för detaljerad information om områdets gränser.)

Våra vatten

Våra bästa sportfiskevatten hittar du i Dalälven, Tunaån, Grängshammarsån, Bysjön och Båtstasjön. Båtstasjön är vårt put-and-take vatten.

Utplantering

I Båtstasjön sker utplantering av regnbåge från maj till årets slut. I Dalälven mellan Bullerforsen och SSAB sker kompensationsutsättning av fångstfärdig öring under sommaren. I Tunaån sker utplantering av gösyngel.

Båtramper

Båtramper i Dalälven finns i Färjegårdarna, Norr Amsberg och Båtsta

Bryggor för rörelsehindrade

Vid rastplatsen på norra sidan av Bysjön finns en brygga för rörelsehindrade.

Kräftfiske

Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare.

Borlänge kommun överlåter 100 fiskerätter till personer som är permanent bosatta i Borlänge kommun. Kostnaden för dessa fiskerätter är 400 kr.

Arrenden

Sjön Stora Länsan är utarrenderad till Länsans fiskevårdsförening. Kortautomat finns vid sjön.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Borlänge centrala FVO.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Barn och ungdomar får fiska gratis men gäller dock inte Båtstasjön - se regler för mer information

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Mört


Rikligt

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sarv


Vanlig

Gärs


Vanlig

Id


Normalt

Gös


Lite

Ruda


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Stäm


Lite

Sutare


Lite

Harr


Sällsynt

Röding


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Karp


Sällsynt
 

Borlänge centrala FVO

Borlänge centrala FVO är en sammanslutning av ca 2500 fastigheter med fiskerätt. Området omfattar 30 km av Dalälven från Torsång i söder till Gimsbärke i norr. Dessutom ingår Grängshammarsån och Tunaån samt ett 40-tal sjöar. Den totala fiskevattenarealen är 900 ha.

Organisationsnummer: 882601-6621

Kundnummer: 483, Område: 443.

Kontaktpersoner

Rune Andersson
0705 - 16 83 27
  
  

Filer för nedladdning


information_fiskerattsagare.pdf

Karta

Fiskeområden i närheten av Borlänge centrala FVO

Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten
Övre Valsan, Mellan Valsan, Nedre Valsan mfl
Stora och Lilla Ulvsjön, Stora och Lilla Noran, m fl
Gustafs FVOF
Gimmen samt småtjärnar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.