Kalix Jakt & Fisketurism

 

Djuptjärn

  Norrbottens län / Kalix kommun.

En fin liten sjö med ett bra djup på ca 5m. I sjön finns de abborre, mört och några få gäddor, samt inplanterad regnbåge och röding. Fint område med gångstig runt den lilla tjärnen och en tillgänglighetsanpassad brygga med vindskydd. Tjärnen är lämplig för flugfiske, mete, spinnfiske och pimpelfiske. De är tillåtet att använda flytring eller liknande.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Kalix Jakt & Fisketurism.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Ungdomar upp till 18 år fiskar gratis med vuxen som löst fiskekort. Om en vuxen följer med men vill inte fiskar eller om ungdomen kommer själv så fiskar ungdomen för 30 kr/dygn.

Fiskarter


Regnbåge


Vanlig

Röding


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Lite

Harr


Lite

Mört


Lite
 

Kalix Jakt & Fisketurism

Logo Kalix Jakt & Fisketurism

Jakt- och fiskeguide med 2 arrenderadade sjöar, Rågravträsket och Djuptjärn.

Rågavträsket håller med inplanterad öring, röding, harr och ett naturligt bestånd av abborre.

Djuptjärn har inplanterad Regnbåge och naturligt bestånd av abborre, de finns även lite gädda och mört.


Kompletta jakt och fiskeresor och bildades 2019.

 

Organisationsnummer: 559467-6263

Kundnummer: 3080, Område: 3220.

Kontaktpersoner

Fredrik Lindvall

0705 - 640 183  

Fiskeområden i närheten av Kalix Jakt & Fisketurism

Kalix SFK Metträsket Räktforsen
Kalixälven Månsbyn
Rågravträsket
Morjärv
Miekojärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.