Kalix Jakt & Fisketurism

 

Rågravträsket

  Norrbottens län / Kalix kommun.

Rågravträsk är en fin liten sjö på ca 10,6 ha. Sjön har ett bra djup och en fin vattenkvalité.

I sjön finns det inplanterad öring, röding, harr och naturligt bestånd av abborre.
Sjön är lämplig för flugfiske, spinn, pimpling, ismete och mete.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Ungdomar upp till 18 år fiskar gratis med vuxen som löst fiskekort. Om en vuxen följer med men vill inte fiskar eller om ungdomen kommer själv så fiskar ungdomen för 30 kr/dygn.

Fiskarter


Röding


Rikligt

Abborre


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Lite
 

Kalix Jakt & Fisketurism

Logo Kalix Jakt & Fisketurism

Jakt- och fiskeguide med 2 arrenderadade sjöar, Rågravträsket och Djuptjärn.

Rågavträsket håller med inplanterad öring, röding, harr och ett naturligt bestånd av abborre.

Djuptjärn har inplanterad Regnbåge och naturligt bestånd av abborre, de finns även lite gädda och mört.


Kompletta jakt och fiskeresor och bildades 2019.

 

Organisationsnummer: 870224-9056

Kundnummer: 3080, Område: 3083.

Kontaktpersoner

Fredrik Lindvall

0705 - 640 183  

Fiskeområden i närheten av Kalix Jakt & Fisketurism

Morjärv
Kalixälven Månsbyn
Metträsket
Djuptjärn
Kalix SFK Metträsket Räktforsen

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.