Miekojärvi Samfällighetsförening

  • Skräddarudden i september
 

Miekojärvi

  Norrbottens län / Överkalix kommun.

Välkommen att fiska i Miekojärvi som är landskapet Norrbottens största sjö, beläget på kommungränsen mellan Överkalix och Övertorneå.

I kortfiskeområdet ingår den största delen av sjön, Miekojärvis Skifteslag och Svea Skogs vatten, ca 1300ha totalt.
OBS! Vattenområdet i Övertorneå kommun ingår ej, (2 olika skifteslag), se kartmarkeringar för ytterligare information.

Sjön har två större inflöden och ett utlopp som längre ner bildar Sangis älv. Sjön ligger nästan i nordsyd riktning och totalt 16 km lång. Själva byn ligger till största delen på en långsmal halvö och ö ut i mitten av sjön. Det fanns flera bosättningar runt sjön så sent som på 1940-talet.

Bilväg finns från Allsån, 16km, enda ut på udden, där sjösättningsplats finns. Från Kalix kör man via Kypasjärvi-Svartträsk, från Luleå är det drygt 10 mil.

Mittendelen av Miekojärvi (storsjön) har en större yta med djup på 10-17 meter. Det finns flertalet områden med grundare områden 4-7 meter med grundtoppar och stenbotten, där abborren står på topparna och gösen i branterna ner mot djupet. 

Syddelen av Miekojärvi (sydsjön) har områden med 3-4 meter samt djup mot 11 meter.

Norra delen (norrsjön) är den grundaste delen. Stora delar av området har 3-4 meter och någon grop på 7 meter.

Enkel djupkarta med med djupkurva 5 ,10 och 15 m. Samt några grund utsatta. Se pdf fil nedan.

Lite vintergös fisketips. Se pdf fil nedan.

I Miekojärvi finns stuga med mindre motorbåt för uthyrning , Stugan och båten hyrs ut tillsammans och endast ut minst 3 dygn, information maila info@8seasons.se 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Endast handredskap
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gärs


Normalt

Nors


Lite

Lake


Lite
 

Miekojärvi Samfällighetsförening

Organisationsnummer: 716465-6998

Förvaltning av samfällda vägar, landområden samt vatten.
Föreningen bildades 1985.

Kundnummer: 3050, Område: 3054.

Kontaktpersoner

Kjell Johansson
070- 272 49 55


  

Filer för nedladdning


Djupkartor

Enkel djupkarta

Fiska gös på vintern

Fiskeområden i närheten av Miekojärvi Samfällighetsförening

Rågravträsket
Renoträsket
Torneälv, Tärendöälv, Piilojärvi m fl vatten
Lainioälven
Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.