Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

  • Fagerhultasjön
  • Vrången
  • Fagerhultasjön
  • Vrången
  • Vrången
 

Fagerhultasjön, Vrången m fl sjöar

  Jönköpings län / Vetlanda kommun.

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Fagerhultasjön, Vrången, Försjön och Brändegöl.

Sjöarna är långsmala näringsfattiga skogssjöar med ett största djup av 12,5 meter. Stränderna är mestadels steniga med glesa vassar vilket försvårar fiske från land. Sjöarna omges i huvudsak av skogs och myrmarker. Sjöarna har relativt klart vatten med låg grad av mänsklig belastning avseende närsalter, miljögifter, grumlande ämnen, humus och försurande ämnen. Sjöarna har häckande sjöfågel.

Förekommande fiskarter är sik, sutare, mört, gädda och abborre.


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig
 

Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

Bildades 1991. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen och beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske.

Organisationsnummer: 802600-0912

Kundnummer: 1134, Område: 1096.

Kontaktpersoner

Lars Jonsson

072 - 304 71 60


  

Fiskeområden i närheten av Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

Bellen
Emån
Mycklaflon
Hjälten, Kållstorpssjön, Larstorpssjön
Övrasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.