Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

  • Fagerhultasjön
  • Vrången
  • Fagerhultasjön
  • Vrången
  • Vrången
 

Fagerhultasjön, Vrången m fl sjöar

  Jönköpings län / Vetlanda Kommun.

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Fagerhultasjön, Vrången, Försjön och Brändegöl.

Sjöarna är långsmala näringsfattiga skogssjöar med ett största djup av 12,5 meter. Stränderna är mestadels steniga med glesa vassar vilket försvårar fiske från land. Sjöarna omges i huvudsak av skogs och myrmarker. Sjöarna har relativt klart vatten med låg grad av mänsklig belastning avseende närsalter, miljögifter, grumlande ämnen, humus och försurande ämnen. Sjöarna har häckande sjöfågel.

Förekommande fiskarter är sik, sutare, mört, gädda och abborre.


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig
 

Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

Organisationsnummer: 802600-0912

Bildades 1991. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen och beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske.

Kundnummer: 1134, Område: 1096.

Kontaktpersoner

Lars Jonsson:

072 - 304 71 60


  

Fiskeområden i närheten av Fagerhultasjön & Vrångens FVOF

Bellen
Emån
Mycklaflon
Övrasjön
Emån och Nybroholmsdammen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.