Fästereds SFF

 
  Västra Götalands län / Ulricehamn kommun.
 

Fästereds SFF

Fästereds Samfällighetsförening är ägare till båtramp och intilliggande brygga vid Fästeredssund. En säsongsavgift tas ut för nyttjande av dessa. Avgiften går till drift och underhåll för att kunna hålla rampen öppen samt till vägavgift och hyra av parkeringsplats. 

Förtöjning vid bryggan är endast tillåten i samband med nyttjande av rampen samt vid av- och pålastning.

Avgiften täcker även tillfällig parkering på anvisad plats.

Vi uppmanar till försiktighet vid lågvatten på grund av hög kant vid rampens slut.

All användning av ramp och brygga sker på egen risk.

Tack!

Fästereds Samfällighetsförening

 

Kontaktperson

Stephan Johansson
Fästered 150
523 62  Vegby

0733-869869
 

Organisationsnummer: 717906-9575

Kundnummer: 525, Område: 485.

  
  

Fiskeområden i närheten av Fästereds SFF

Yttre Åsunden
Södra Sämsjön
Torpasjön och yttre Åsunden (del av)
Övre Åsunden
Rammsjöns FVO

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.