Fillingsjöns FVOF

 

Fillingsjön, Håltjärnet, Orsbytjärnen m fl vatten

  Västra Götalands län / Bengtsfors kommun.

Fillingsjön med angränsande tjärn och vattendrag ligger i en gammal jord- och skogsbruksbygd i nordvästra Dalsland. Denna del av landskapet kallas skogsdal, som får sin prägel av barrskogsklädda höjder, stora långsträckta sjöar och en mångfald av mindre sjöar och tjärn.

Fillingsjön får sitt vatten från Gottarsbyälven och Holtaneälven och sjön mynnar via Årbolsälven i Ärtingen vid kraftverksdämmet i Årbol. Ärtingen står i sin tur i förbindelse med Lelången.

I Fillingsjön finns gott om abborre och gädda och fångster av abborre upp till 1kg och gädda upp till 10kg är inte ovanligt.

I sjön har föreningen anlagt båtramp vid Sandviken.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Öring


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Nors


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Fillingsjöns FVOF

Fillingsjöns FVOF bildades 1989 och förvaltar fisket i Fillingsjön med angränsande tjärn och vattendrag. Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården i området genom att undanröja vandringshinder samt lägga ut grusbäddar och risvasar.

Varje år arrangeras en fisketävling.

Fillingsjöns fiskevårdsområde finns även tillgängligt på Bengtsfors Kommunfiskekort.

 

Organisationsnummer: 562500-5243

Kundnummer: 3058, Område: 3063.

Kontaktpersoner

Anders Lindgren

073-268 23 48

 

   
  

Fiskeområden i närheten av Fillingsjöns FVOF

Ärtingens FVO
Södra Lelång
Askesjö
Bengtsfors Kommunfiskekort
Bengtsbohöljens FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.