Finspångs FVF

  • pimpelfiskare
  • Pimpeltävling
  • Pimpeltävling
  • Storabborrar
  • Lillskiren
  • Storgädda
  • Utplantering Gösyngel
  • Isfiske
  • Pimpelfiskare
 

Finspångs FVF - Medlem

  Östergötlands län / Finspång kommun.

Ett 15-tal sjöar i och runt om Finspång som erbjuder mycket bra fiske för medlemmar och besökare.

Merparten av alla sjöar innehåller naturligt förekommande stammar av gädda, abborre, gös och olika arters vitfisk. Stödutplantering sker vid förekommande fall i föreningens regi.
Sjöar som omfattas: Stora Skiren, Dovern, Näfssjön, Älgsjön, Norrsjön, Bleklången, Bönnern, Skuten, Väsmern, Mäseln, Lillsjön, Åmlången, Gron, Lotorpsån, Bleken, Kalven, Käxten. Tjuthultesjön, Käxten, Skutbosjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast för medlemmar i klubben/föreningen
 Föreningen erbjuder medlemskap för ungdomar som vill fiska på eget bruk eller som ingår i familjegemenskap.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Nors


Rikligt

Abborre


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Braxen


Vanlig

Asp


Vanlig

Gös


Normalt

Röding


Normalt

Lake


Normalt

Ål


Normalt

Sik


Lite

Ruda


Lite

Id


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite
 

Finspångs FVF

Logo Finspångs FVF

Föreningen i dess nuvarande form bildades 1977, men fiskevårdsarbete går tillbaka till 1930-talet i olika former. Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt och som inriktar sig för fritids- och sportfiske. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål. Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utplantering av fisk samt skapandet av lekvasar och andra gynnsamma områden för fisken. Föreningen stödutplanterar årligen olika arter vi våra vatten för att åstadkomma bra fiskeförhållanden för våra medlemmar och gäster.

Föreningen erbjuder både PutNTake vatten som är beryktade samt möjlighet till traditionellt fiske i över 15 olika sjöar runt om Finspång.

Organisationsnummer: 825001-3185

Kundnummer: 1159, Område: 3523.

Kontaktpersoner

Henrik Pettersson  

Fiskeområden i närheten av Finspångs FVF

Lillskiren (Finspångs FVF)
Västjuten, lilla Maltsjön och stora Maltsjön
Hemsjön, Grässjön, Stensjön och Bjursjön
Ormlången, Flaten och Börgölsån
Östjuten

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.