Holmen Skog Syd AB

 

Ormlången, Flaten och Börgölsån

  Östergötlands län / Finspång kommun.

Ormlången, Flaten och börgölsån


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sarv


Normalt
 

Holmen Skog Syd AB

Holmen är en av Sveriges största markägare med 1,3 miljoner hektar skog. Vår verksamhet är organiserad i tre regioner - Nord, Mitt och Syd. Holmen Skog Syd äger och förvaltar ca 80 000 ha. Inom skogsinnehavet finns ett stort antal sjöar som arrenderas ut via fiskevårdsföreningar eller där vi säljer fiskekort.

Organisationsnummer: 559165-6631

Kundnummer: 3401, Område: 3565.

Kontaktpersoner

Johan Johansson  

Fiskeområden i närheten av Holmen Skog Syd AB

Västjuten, lilla Maltsjön och stora Maltsjön
Hemsjön, Grässjön, Stensjön och Bjursjön
Finspångs FVF - Medlem
Lillskiren (Finspångs FVF)
Östjuten

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.