Finspångs FVF

  • pimpelfiskare
  • Pimpeltävling
  • Pimpeltävling
  • Storabborrar
  • Lillskiren
  • Storgädda
  • Utplantering Gösyngel
  • Isfiske
  • Pimpelfiskare
 

Lillskiren (Finspångs FVF)

  Östergötlands län / Finspång kommun.

Lilla Skiren (Lillskiren) är föreningens put- and takesjö och har inplanterad regnbåge, öring och rödning från utmärkta odlingar. Fisk sätts i regelbundet under året baserat på tillgång. Särskilt fiskekort krävs för denna sjö.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Finspångs FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Rikligt

Endast i Put and Take sjöar

Regnbåge


Rikligt

Endast i Put and Take sjöar

Röding


Rikligt

Endast i Lillskiren

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Nors


Vanlig

Signalkräfta


Normalt

I vissa sjöar. Föreningen säljer kräftlotter. Se hemsida.

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Fridlyst

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt

Id


Lite

Asp


Lite

Rödlistad
 

Finspångs FVF

Logo Finspångs FVF

Föreningen i dess nuvarande form bildades 1977, men fiskevårdsarbete går tillbaka till 1930-talet i olika former. Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt och som inriktar sig för fritids- och sportfiske. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål. Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utplantering av fisk samt skapandet av lekvasar och andra gynnsamma områden för fisken. Föreningen stödutplanterar årligen olika arter vi våra vatten för att åstadkomma bra fiskeförhållanden för våra medlemmar och gäster.

Föreningen erbjuder både PutNTake vatten som är beryktade samt möjlighet till traditionellt fiske i över 15 olika sjöar runt om Finspång.

Organisationsnummer: 825001-3185

Kundnummer: 1159, Område: 1119.

Kontaktpersoner

Henrik Pettersson  

Fiskeområden i närheten av Finspångs FVF

Finspångs FVF - Medlem
Västjuten, lilla Maltsjön och stora Maltsjön
Hemsjön, Grässjön, Stensjön och Bjursjön
Ormlången, Flaten och Börgölsån
Östjuten

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.