Fiskevägenkortet i Krokom

 

Fiskevägenkortet

  Jämtlands län / Krokom kommun.

Fiskevägenkortet, som ger dig 13 mil fiske mellan Krokom och norska gränsen, är ett samarbetsprojekt mellan 9 fiskevårdsområden längs Fiskevägen.

Här finns fiske i älvar, åar, bäckar, tjärnar och sjöar – och allt på ett fiskekort. Här kan man utöva alla typer av fiske från mete till flugfiske och här kan man få alla typer av fångster som öring, röding, gädda, abborre, harr och sik. Här finns allt från fina storöringsvatten till vatten med fina bestånd av t ex abborre och sik.
Läs mer nedan eller ladda ner vår broschyr: Fiskevägenkortet 13 mil fiske.

Fiskevårdsområden som ingår är:

  • Granboforsens FVO – reglerat område i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen.
  • Hissmofors FVO – älvsträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms.
  • Nedre Långans FVO – Långan är en 37 km lång strömsträcka mellan Landösjön och Indalsälven, utöver detta ingår även Västra och Östra Näversjön.
  • Gysens FVO – sjösystem Gysen i skogslandskap med sjön Gysen och Gysån.
  • Åkersjöns FVOÅkersjön samt Åkerån med närmare en mils öringsfiske.
  • Bakvattnets FVO – Stora Bakvattnet.
  • Rörvattnet-Skogsjö FVO – området erbjuder bl a sjöfiske i Rörvattnet, Lillkingen och Storkingen, strömfiske i Ansättån och Grubbdalsån samt fiske i en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen.
  • Valsjöns FVO – ett varierande fiske som geografiskt sträcker sig från Stor-Foskvattnet i öster till Rengen i väster. De större sjöarna är Valsjön, Rengen, Stor-Foskvattnet och delar av Hotagen samt ytterligare ett antal större sjöar. Här finns även en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen.
  • Gunnarvattnets FVO – området erbjuder sjöfiske i Gunnarvattnet och Rörsjön, strömfiske i Gunnarvattsån och fiske i tjärnar vid Hotagsfjällen.
 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Fiskevägenkortet i Krokom.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Röding


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Harr


Vanlig

Sik


Vanlig

Mört


Lite

Lake


Lite
 

Fiskevägenkortet i Krokom

Logo Fiskevägenkortet i Krokom

13 mil fiske på ett fiskekort!

Fiskevägenkortet är ett samarbetsprojekt mellan 9 fiskevårdsområden längs Fiskevägen, mellan Krokom och norska gränsen.

Syftet är att underlätta för fisketuristen så att det bara behöver ett fiskekort för att kunna fiska inom många fiskevårdsområden längs denna vägsträcka.

Läs mer i vår broschyr Fiskevägenkortet 13 mil fiske.

Organisationsnummer: 892000-6072

Kundnummer: 192, Område: 152.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


Broschyr Fiskevägenkortet

Regler för sportfiske 2023

Regler för sportfiske 2024

Rules for sport fishing 2023

Rules for sport fishing 2024

Fiskeområden i närheten av Fiskevägenkortet i Krokom

Gysens FVO
Lövsjöströmmen, Föllingesjön m fl vatten
Nedre Långans FVOF
Landögssjön, Långan, Åkerån
Näldsjön

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.