Fiskevägenkortet, Krokom

 

Fiskevägenkortet

  Jämtlands län / Krokom Kommun.

Fiskevägenkortet, som ger dig 13 mil fiske mellan Krokom och norska gränsen, är ett samarbetsprojekt mellan 9 fiskevårdsområden längs Fiskevägen.

Här finns fiske i älvar, åar, bäckar, tjärnar och sjöar – och allt på ett fiskekort. Här kan man utöva alla typer av fiske från mete till flugfiske och här kan man få alla typer av fångster som öring, röding, gädda, abborre, harr och sik. Här finns allt från fina storöringsvatten till vatten med fina bestånd av t ex abborre och sik. Läs mer nedan eller ladda ner vår broschyr Fiskevagenkortet 13 mil fiske

Fiskevårdsområden som ingår är:

Granboforsens FVO – reglerat område i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen.

Hissmofors FVO – älvsträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms.

Nedre Långans FVO – Långan är en 37 km lång strömsträcka mellan Landösjön och Indalsälven, utöver detta ingår även Västra och Östra Näversjön.

Gysens FVO – sjösystem Gysen i skogslandskap med sjön Gysen och Gysån.

Åkersjöns FVOÅkersjön samt Åkerån med närmare en mils öringsfiske.

Bakvattnets FVO – Stora Bakvattnet.

Rörvattnet-Skogsjö FVO – området erbjuder bl a sjöfiske i Rörvattnet, Lillkingen och Storkingen, strömfiske i Ansättån och Grubbdalsån samt fiske i en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen

Valsjöns FVO – ett varierande fiske som geografiskt sträcker sig från Stor-Foskvattnet i öster till Rengen i väster. De större sjöarna är Valsjön, Rengen, Stor-Foskvattnet och delar av Hotagen samt ytterligare ett antal större sjöar. Här finns även en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen.

Gunnarvattnets FVO – området erbjuder sjöfiske i Gunnarvattnet och Rörsjön, strömfiske i Gunnarvattsån och fiske i tjärnar vid Hotagsfjällen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Fiskevägenkortet, Krokom.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Öring

Rikligt

Röding

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Harr

Vanlig

Sik

Vanlig

Mört

Lite

Lake

Lite
 

Fiskevägenkortet, Krokom

Organisationsnummer: 892000-6072

Logo Fiskevägenkortet, Krokom

13 mil fiske på ett fiskekort!

Fiskevägenkortet är ett samarbetsprojekt mellan 9 fiskevårdsområden längs Fiskevägen, mellan Krokom och norska gränsen. Syftet är att underlätta för fisketuristen så att det bara behöver ett fiskekort för att kunna fiska inom många fiskevårdsområden längs denna vägsträcka. Läs mer i vår broschyr Fiskevagenkortet 13 mil fiske 

Som fiskare är du skyldig att följa de regler för sportfiske som gäller inom området.
Dessa kan laddas ner här: 

Regler för sportfiske 2020 (eller hämtas där fiskekort säljs i bygden).

Rules for sport fishing 2020

Kundnummer: 192, Område: 152.
  

Filer för nedladdning


Fiskevagenkortet_13_mil_fiske.pdf

Rules_for_sport_fishing_2020_Fvk.pdf

Regler_for_sportfiske_2020_Fvk.pdf

Fiskeområden i närheten av Fiskevägenkortet, Krokom

Lövsjöströmmen, Föllingesjön m fl vatten
Näldsjön
Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl
Hårkan
Åkersjön Åkerån

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.