Landösjöns FVOF

  • Landögssjön
  • Långan
  • Kallforsen Åkerån
  • Landögssjön över Näset
 

Landögssjön, Långan, Åkerån

  Jämtlands län / Krokom kommun.

Landösjöns fiskvårdsområde omfattar Landögssjön samt delar av Långan och Åkerån.

Landögssjön, kallas ofta Landösjön och är en stor djup sjö.
Cirka 30 km lång och ligger 6 mil nordväst om Östersund i kanten av Offerdalsfjällen. Fisket i Landögssjön är känt för sin stora röding och kanadaröding. Svenska sportfiskerekord på röding 2007 med vikt på 10,830 kg och kanadaröding 2011 med vikt på 12,658 kg.
Även de övriga fiskarterna, exempelvis sik och gädda finns i stort format.

Områdets del av Långan är 2,5 km strömvatten från Djupedan ned till Åkeråns inlopp. Där finns bra bestånd av öring och harr, många av större storlek.

Områdets del av Åkerån gäller södra delen 15 km från Offerdals sockengräns vid Gårdstjärn ned till Långan. De nedersta 2,5 km gäller bara västra sidan av ån. Åkerån är en typisk vildmarkså, med goda bestånd av öring.

Långan och Åkerån lämpar sig bra för flugfiske och spinnfiske.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Sik


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Röding


Normalt

Lake


Normalt
 

Landösjöns FVOF

Landösjöns Fiskevårdsområdesförening bildades 1992.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att genom försäljning av fiskekort upplåta fiske till ortsbor och allmänheten.

Organisationsnummer: 893202-6068

Kundnummer: 3081, Område: 3084.

Kontaktpersoner

Jan Enstedt

070 - 233 62 64  

Fiskeområden i närheten av Landösjöns FVOF

Åkersjön och Åkerån
Gysens FVO
Alsensjön
Näldsjön
Fiskevägenkortet

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.