Fliseryds Sportfiskeklubb

  • Mete Emån
  • Nacken på Backen, Emån
  • Havsöring, Premiären 2019
  • Lilla Hällesjön
 

Fliseryds SFK

  Kalmar län / Mönsterås kommun.

Allmänt

Fliseryds Sportfiskeklubb erbjuder fiske i tre kategorier av vatten.
Emån: 25 km strömfiske med lax och världens mest storvuxna havsöring + ca 20 fiskarter.
Sjöarna Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl: naturliga bestånd med bl a gädda och abborre.
Hällesjöarna: Put and take-fiske efter regnbåge.

Fiskevatten:
Klubben arrenderar fisket i 7 sjöar och ca 25 km strand vid Emån och Kvillen. Observera att det krävs särskilt fiskekort för fiske i Hällesjöarna.

Emån och Kvillen har du möjlighet att fiska på varierande sträckor från Kvillens inlopp ner till Oxholmarna, nästan nere vid Grönskogsområdet. Det är viktigt att du tittar på kartan över klubbens fiskevatten så att du inte fiskar på sträckor som inte klubben har rätt att fiska på. I Emåns vatten finns många spännande fiskarter att fiska efter, till exempel lax, havsöring, gädda, abborre, färna, med flera. I Emån finns också mal och ål, men de är fridlysta och får inte fiskas. Får du oavsiktligt en mal ller ål på kroken ska den omedelbart släppas tillbaka.

Skiren, Försjö, Klogöl, Stora och Lilla Lockegöl fiskar du på de naturliga fiskbestånden. Vanligast är det att abborre, gädda och mört som nappar, men det kan finnas ytterligare några fiskarter beroende i vilken sjö du fiskar i.

Stora och Lilla Hällesjöarna har klubben ett fiske på inplanterad regnbåge och här behöver du ha ett särskilt fiskekort. Regnbåge sätts ut regelbundet i dessa sjöar.
I Lilla Hällesjön är endast flugfiske med flugspö tillåtet.

Campen på Jungnerholmarna

På Jungnerholmarna i Fliseryd ligger klubbens fiskecamp med nybyggd välutrustad gemensamhetsstuga och fyra mindre uthyrningsstugor med vardera 4 – 5 bäddar för våra fiskegäster och andra besökanden.

Medtag eget linne. Det finns också linne att hyra genom stugvärdarna.

Stughyra

300 SEK per person och dygn. 

Vill du hyra någon stuga tar du kontakt med vår stugvärd Ulf Aspequist på telefon 070-588 11 16.

Båtar

Klubben har roddbåtar i Stora Hällesjön, Skiren och Försjö samt en båt vid Gåsgöl i Emån.

Dessa lånar du som har fiskekort utan kostnad vid din fisketur. Du kan inte boka båtarna i förväg.

Som motprestation gör du rent båten efter att du använt den.

Övrigt

Biotopvård

Klubben arbetar aktivt med att restaurera lek och uppväxtområden i Emån.

Just nu är fokus riktat mot Jungnerområdet, för att utveckla det som ”barnkammare” för lax och havsöring.

Genomförda åtgärder följs upp med elfiske.

Fisketillsyn

För att förhindra tjuvfiske och samtidigt kunna ge service vid fiskevattnen har klubben ett tiotal fisketillsynsmän/kvinnor som förordnats av länsstyrelsen.

Så passa på att få några fisketips när tillsynsmannen/kvinnan kommer för att kontrollera ditt fiskekort.

Tävlingar

Klubben arrangerar årligen klubbmästerskap i pimpelfiske mete och gäddfiske.

Som medlem är du naturligtvis välkommen att delta i fajten om att bli klubbmästare.

Du kan också delta i specimentävlingen Fiskeligan, som pågår under hela året.

Information om när tävlingarna är, hittar du på vår hemsida, www.fliserydsfk.se.

 

Fiskevatten

Emån

Fliseryds SFK arrenderar en betydande sträcka (ca: 25 km) av Emån som Klubben upplåter för sportfiske mot lösande av fiskekort.

Övernattningsmöjligheter med bekvämligheter erbjuds vid klubbens fiskecamp till låga priser.

Arrendesträckan börjar vid Ryssäng uppströms Finsjö och sträcker sig ner till Oxholmarna.

Åsträckan är rik på strömmande partier och lämpar sig utmärkt för flug- och spinnfiske.

Det finns givetvis flera intressanta fiskeplatser.

Fisket får bedrivas av både spinn- och flugfiskare på hela sträckan.

Någon zonindelning för spinn- respektive flugfiske finns således ej.

Det är gott om utrymme för de fiskande och någon risk för trängsel vid vattnet föreligger ej.

Oftast kan den fiskande välja ut ett ”eget” intressant strömparti som kan fiskas i lugn och ro.

Det finns ca 20 fiskarter i vattnet. Populärast är fiske efter lax, havsöring, färna, gädda och abborre.

 

Kvillen

Kvillen är en 4km lång förgrening av Emån som sammanrinner med Emåns huvudfåra i Fliseryds samhälle.

Denna förgrening (kvill) är tillgänglig för lax och havsöring.

Kvillen har också ett bestånd av stationär öring.

Ån är fint strömmande i så gott som hela sin sträckning.

 

Skiren

Skiren är en näringsfattig källsjö med grusiga sandiga bottnar och vackra omgivningar.

Vattnet är klart och stränderna flacka, bergiga och blockrika.

Fiskbestånden är goda. I sjön finns abborre, gädda, gers, mört, sarv och sutare.

Vid sjön finns en populär kommunal badplats med omklädningsrum och toaletter.

Möjligheter till naturcamping finns vid sjön.

Klubben har två roddbåtar i sjön som får lånas fritt av de som har fiskekort. Som tack rengörs båtarna väl efter

fisketuren. Det är tillåtet att använda elbåtmotor i sjön.

 

Försjö

Försjö är en näringsfattig sjö med sköna omgivningar av hällmarkstallskog. Vattnet är klart och stränderna är blockrika eller av hällmark avlästa av kärrmarker. Sjön är 96 ha stor och maxdjupet är 8,9 meter och är beläget i södra delen av sjön. Försjö kalkades första gången 1977 och kalkas regelbundet sedan dess.

Sjön har goda bestånd av abborre, gädda, mört och sutare. Försjö är känd för sin grova abborre.

Mönsteråsleden passerar vid södra delen av sjön.

Klubben har två roddbåtar i sjön som får lånas fritt av de som har fiskekort. Som tack rengörs båtarna väl efter

fisketuren. Det är tillåtet att använda elbåtmotor i sjön.

 

Stora och Lilla Hällesjön

Dessa sjöar är en gång i tiden rotenonbehandlade och utpräglade regnbågsvatten.

Utsättning av fångstfärdig regnbåge sker regelbundet. Fisket i dessa sjöar är mycket populärt, då det håller hög klass. Det finns även ett antal vindskydd med grillplatser. Flytring är tillåtet.

I Lilla Hällesjön tillåts endast flugfiske med fluglina och flugspö.

Högst 2 fiskar får fångas per dag. Isfiske är inte tillåtet.

I Stora Hällesjön tillåts spinn -, flugfiske, mete och pimpel. Båtar finns att tillgå i Stora Hällesjön som disponeras avgiftsfritt av de som har fiskekort. Inga egna båtar eller båtmotorer får användas i sjön.

Högst 2 fiskar får fångas per dag.

Isfiske efter abborre, regnbåge med 1 spö/kort (pimpel eller ismete).

Isfiske efter gädda med 6 ismetespö/angeldon per fiskekort är tillåtet.

 

Stora och Lilla Lockegöl

Stora och Lilla Lockegöl är två små sjöar som finns uppströms Försjö. Sjöarna kalkas regelbundet. Vattnet är humöst (brunfärgat).

Stora Lockegöl är ca 2 ha stor och har ett maxdjup på 3,7 m. Stränderna är till stora delar vassrika.

Omgivningarna är i stor utsträckning granskog.

Lilla Lockegöl är ca 1 ha stor, men djupare än stora. Maxdjupet är 8,6 m. Stränderna har en bård av vass.

Omgivningarna är till stora delar hällmarksskog med tall.

I sjöarna förekommer abborre och gädda.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga, pimpel och angelkrok (max 6 st.)

 

Del av Klogöl

Klogöl är en humös (brunfärgat vatten) skogssjö. Klubbens mesta vildmarksvatten. För att komma till sjön måste du köra ca 3 km på skogsbilväg. Omgivningarna består till största delen av hällmarkstallskog. Sjön är 5 ha stor och maxdjupet är 8 m. Endast abborre förekommer i sjön.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast för medlemmar i klubben/föreningen
 Juniormedlemskap kostar 25 kr per år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Stensimpa


Vanlig

Regnbåge


Normalt

Finns i Stora och Lilla Hällesjöarna

Havsöring


Normalt

Emån och Kvillen

Lax


Normalt

Emån och Kvillen

Braxen


Normalt

Färna


Normalt

Emån och Kvillen

Mal


Normalt

Emån Fridlyst Återutsätt Omedelbart

Ruda


Lite

Id


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Gös


Sällsynt

Emån

Ål


Sällsynt

Asp


Sällsynt

Emån
 

Fliseryds Sportfiskeklubb

Logo Fliseryds Sportfiskeklubb

Vi önskar dig välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb och hoppas att du kommer att få fina upplevelser vid våra fiskevatten.
Vi hoppas också du får intressanta möten med andra sportfiskare vid våra vatten eller på våra klubbmöten. Nedan informerar vi om våra vatten och vår verksamhet.
Hör gärna av dig till någon i styrelsen eller kontaktpersonerna om du har synpunkter på eller idéer till vår verksamhet.
Välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb!
/
Styrelsen

Fliseryds sportfiskeklubb startade 1959.

Klubben har sin hemvist i Fliseryd men verkar i både Mönsterås och Oskarshamns kommuner.
Vi är cirka 250 medlemmar, från Stockholm i norr till Skåne i söder, samt även några medlemmar från Danmark och Tyskland.
Men trots allt kommer de flesta medlemmarna från Mönsterås, Oskarshamns och Högsby kommuner.

Klubbens vision

Fliseryds Sportfikeklubb ska erbjuda sportfiske med god service och fina naturupplevelser.

Organisationsnummer: 832800-7656

Kundnummer: 3256, Område: 3321.

Kontaktpersoner

Jan Johansson
0739 - 12 68 99  

Filer för nedladdning


Karta_Hallesjoarna_2022-01-01.pdf

2022-01-01Karta_Eman.pdf

Fiskeregler

Fiskeområden i närheten av Fliseryds Sportfiskeklubb

Emsfors
Högsby FVOF Emåns Nedre
Hummeln
Sinnernsjöarna
Handbörds FVOF

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.