Håckrens FVOF

 

Håckrens Kortfiskeområde

  Jämtlands län / Åre kommun.

Håckrenmagasinet erbjuder ett av länets bästa fiske. Detta är något helt annat än "put & take". Här finner du enbart naturligt uppvuxen fisk och sportfiske på högsta nivå. Beståndet består av öring, röding, harr, gädda, abborre och lake. Den utplantering som görs kommer från den romtagning som vi själva gör i dessa vatten varje höst. Du har säkert hört talas om "Håckrenrödingen" - omtalad för sin kvalite och storlek.

Vintertid är det pimpelfiske som gäller i håckrenmagasinet, blänke och maggot på kroken brukar ge gott resultat. Bästa fiskeplatserna är vid övre delen av magasinet och nere vid regleringsdammen.

Vid fiske sommartid är inget särskilt område bättre eller sämre ur fångstsynpunkt. Avgörande är väder och vind samt fiskens huggvilja. Båt och långdrag fungerar under hela sommaren medans fiske från land är bäst på försommaren i anslutning till harrens lek. I tjärnarna lämpar sig haspel och flugspö bäst. Koppar och mörka spinnare är gångbara beten men det är även tillåtet att fiska med mask.

I merparten av tjärnarna förekommer enbart öring. Öringfisket i rullån är bäst vid högre vattenstånd på försommaren.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Harr


Rikligt

Röding


Rikligt

Öring


Vanlig

Gädda


Lite

Lake


Lite
 

Håckrens FVOF

Håckrens fiskevårdsområdesförening syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt att genom försäljning av fiskekort upplåta fiske till allmänheten.

Organisationsnummer: 893202-6282

Kundnummer: 349, Område: 310.

Kontaktpersoner

Fredrik Sätter

0727 - 14 61 71

Facebook:
Håckren Fiskevårdsområdesförening
  
  

Filer för nedladdning


Folder_Karta.pdf

Folder_regler.pdf

Fiskeområden i närheten av Håckrens FVOF

Liten, Åreälven m fl vatten
Dammån
Åreälvens Nedre kortfiskeområde
Undersåkersälven
Liten (mellersta delen)

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.