Dammåns FVOF

 

Dammån

  Jämtlands län / Åre och Berg kommun.

Den grova storöringens hemvist i vildmarken.
Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring.
Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark.
Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen.
Varje år passerar mellan 1200 öringar fisktrappan i Ågårdarna, men hundratals öringar fångas nedanför kontrollen som inte kommer med i räkningen.
1982 var ett rekordår, med 1024 inräknade öringar.
Maxvikterna ligger mellan 6-8kg, medan medelvikten är strax under 2kg.
Redan i maj påbörjar öringen sin lekvandring från Storsjön.
Leken sker i slutet av september och början av oktober.

Dammåns fiskevårdsarbete
För att trygga återväxten av den långvandrade vildöringen satsar fiskevårdsområdet på utplantering av tvåsomriga öringsungar.
Med landnot fångas avelsfisken i Dammån vid Höglekardalen.
Den befruktade rommen lägges sedan in i fiskodling för kläckning och uppfödning.
I fiskevårdsarbetet ingår dessutom biotopvårdande åtgärder i Dammån, bekämpning av gädda och mink, samt förbud mot fiske med mask och en rejäl satsning på fisketillsynen.
Sportfisket i Dammån riktar sig främst mot öring och harr.
Enstaka kanadarödingar och sik kan vandra upp från Storsjön till nedersta delen av Dammån.
Ett torrakvarium som visar öringens biologiska liv i Dammån, finns fr.o.m sommaren 1994 att bese vid fisktrappan.

Fiskeregler
Dygnskortet gäller fr.o.m med det klockslag Du själv väljer och 24 timmar framåt. Barn under 16 fiskar gratis i sällskap med en vuxen som löst gällande fiskekort.

Säsongskort gäller 1 juni – 31 maj 

Total fiskeförbud råder
- under tiden 1 sept-30 maj i Dammån och strömmande biflöden. Tjärnarna öppen hela året.

Lat- och lodmete och nätfiske totalförbjudet i Dammån.

Minimått på Harr 30cm
Minimimått på öring 45cm och 1 öring/dygn

Total fiskeförbud råderHängbron uppströms i Lekarån och till Storfallet.


Från vindskyddet (50 m uppströms fisktrappan) nedströms till hängbron vid kraftverket, på kraftverkets sida gäller förbudet vidare förbi hängbron och till 50 m nedströms utloppet av kraftverksströmmen.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Öring


Normalt

Harr


Normalt
 

Dammåns FVOF

Organisationsnummer: 893201-7430

Kundnummer: 795, Område: 755.

Kontaktpersoner

Sten-Erik Edlund
0706 - 55 03 23

Lättast är att maila så kontakter jag vid frågor eller problem
  
  

Fiskeområden i närheten av Dammåns FVOF

Åreälvens Nedre kortfiskeområde
Liten, Åreälven m fl vatten
Helgesjön
Undersåkersälven
Håckrens Kortfiskeområde

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.