Handsjöns FVOF

  • Loa
  • Handsjöforsen
  • Vinterfiske på Långtjärn
  • Vinterfiske på Långtjärn
  • Passagen mellan Risholmen och Störsholmen.
  • En av många topp gäddor jag tagen av under Gäddraget 2019
  • Pb gädda tagen 2020 i Handsjön
  • Vinterfiske på Långtjärn
 

Handsjön, Långtjärnen m fl vatten

  Jämtlands län / Berg kommun.

Handsjön är en insjö i Bergs kommun i Jämtland och ingår i Ljungans huvudavrinningsområde.

Sjön har ett medeldjup på 8 meter djup, har en yta på 5 hektar och är belägen 287 meter över havet. Sjön avvattnas av Ljungan. Handsjön har många öar, holmar, vikar där främst gäddorna trivs, det finns även rikligt med abborre i sjön. I gamla åfåran är det ett djup på ca 10-15 meter. Stora delar av Handsjön påminner om Stockholms skärgård tycker Johan Broman. I Handsjön finns det förutom ovannämda fiskearter även öring och id. Naturen runt om sjön är skogslandskap.

Området omfattar även mindre sjöar, tjärnar och strömvatten. Losjön, Trollsjön, större delar av Örasjön och Trollsjötjärn, delar av Långvattnet, Övre och Nedre Galvattnet samt ett antal tjärnar, årar och bäckar.

Långtjärn är områdets utsättningsvatten (put & take) av öring, röding och regnbåge.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Handsjöns FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn under 16 fiskar på målsmans fiskekort och kvot.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Handsjön, Örasjön, Losjön, Galvattnet, Trollsjötjärn, Trollsjön

Gädda


Rikligt

Handsjön, Galvattnet, Losjön och Trollsjön

Regnbåge


Rikligt

Finns i vårt Put-and-take vatten

Röding


Rikligt

Finns i vårt Put-and-take vatten

Mört


Vanlig

Öring


Normalt

Finns i vårt Put-and-take vatten och i Handsjön, Örasjön

Id


Normalt

Handsjön

Lake


Normalt

Handsjön, Losjön

Sik


Lite

Löja/Benlöja


Lite

Handsjön
 

Handsjöns FVOF

Vi arrangerar två C&R tävlingar per år, Gäddraget (alltid helgen v.28) och Höstgäddan (alltid sista lördagen i september) samt att vi har en barnpimpeltävling som alltid är på Långfredagen. Under 2020 så gör vi Långtjärn tillgänglighets anpassad, så alla med svårigheter att ta sej ut för att fiska har nu möjligheter som ej har funnits hos oss annars. 

Följ oss i vår ansträngning för ett roligt och hållbart fiske för alla.
Facebook: Handsjöns FVoF
Instagram: @handsjonsfvof_jamtland

Organisationsnummer: 893202-6514

Kundnummer: 3005, Område: 3002.

Kontaktpersoner

Pär Nilsson
073 - 815 52 55  

Fiskeområden i närheten av Handsjöns FVOF

Råssjön FVOF
Stortjärnen, Horten m fl vatten
Rätans FVOF
Näckten
Dödre-Tjutboda FVO

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.