Handsjöns FVOF

  • Loa
  • Handsjöforsen
  • Passagen mellan Risholmen och Störsholmen.
  • Handsjön
  • En av många topp gäddor jag tagen av under Gäddraget 2019
  • Pb gädda tagen 2020 i Handsjön
  • Vinterfiske på Långtjärn
 

Handsjön, Långtjärnen m fl vatten

  Jämtlands län / Berg Kommun.

Handsjön är en insjö i Bergs kommun i Jämtland och ingår i Ljungans huvudavrinningsområde.

Sjön har ett medeldjup på 8 meter djup, har en yta på 5 hektar och är belägen 287 meter över havet. Sjön avvattnas av Ljungan. Handsjön har många öar, holmar, vikar där främst gäddorna trivs, det finns även rikligt med abborre i sjön. I gamla åfåran är det ett djup på ca 10-15 meter. Stora delar av Handsjön påminner om Stockholms skärgård tycker Johan Broman. I Handsjön finns det förutom ovannämda fiskearter även öring och id. Naturen runt om sjön är skogslandskap.

Området omfattar även mindre sjöar, tjärnar och strömvatten. Losjön, Trollsjön, större delar av Örasjön och Trollsjötjärn, delar av Långvattnet, Övre och Nedre Galvattnet samt ett antal tjärnar, årar och bäckar.

Långtjärn är områdets utsättningsvatten (put & take) av öring, röding och regnbåge.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn under 16 fiskar på målsmans fiskekort och kvot.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Handsjön, Örasjön, Losjön, Galvattnet, Trollsjötjärn, Trollsjön

Gädda

Rikligt

Handsjön, Galvattnet, Losjön och Trollsjön

Regnbåge

Rikligt

Finns i vårt Put-and-take vatten

Röding

Rikligt

Finns i vårt Put-and-take vatten

Mört

Vanlig

Öring

Normalt

Finns i vårt Put-and-take vatten och i Handsjön, Örasjön

Id

Normalt

Handsjön

Lake

Normalt

Handsjön, Losjön

Sik

Lite

Löja/Benlöja

Lite

Handsjön
 

Handsjöns FVOF

Organisationsnummer: 893202-6514

Vi arrangerar två C&R tävlingar per år, Gäddraget (alltid helgen v.28) och Höstgäddan (alltid sista lördagen i september) samt att vi har en barnpimpeltävling som alltid är på Långfredagen. Under 2020 så gör vi Långtjärn tillgänglighets anpassad, så alla med svårigheter att ta sej ut för att fiska har nu möjligheter som ej har funnits hos oss annars. 

Följ oss i vår ansträngning för ett roligt och hållbart fiske för alla.
Facebook: Handsjöns FVoF
Instagram: @handsjonsfvof_jamtland

Kundnummer: 3005, Område: 3002.

Kontaktpersoner

Pär Nilsson:
073 - 815 52 55  

Fiskeområden i närheten av Handsjöns FVOF

Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Näckten
Svenstaån m fl vatten
Bodsjön
Hungesjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.