Övre Hoans FVOF

  • Rammsjön
  • Horten
  • Stortjärnen
  • Rammsjön
  • Hoan
  • Horten
  • Horten
  • Stortjärnen
  • Storöring
 

Stortjärnen, Horten m fl vatten

  Jämtlands län / Berg kommun.

Övre Hoan är ett fiskevårdsområde med alla varianter av fiske. Allt från flugfiske, spinnfiske, bäckmete, Put & takefiske, båtfiske samt trollingfiske. Sjöar, tjärnar, åar och bäckar!

Främsta vatten är Stortjärnen och Horten. Övriga vatten är Vitvattssjön, Rammsjön, Rammsjötjärn, Sörtjärnen samt Hoan. Fisket delas upp i två olika områden. Horten och Stortjärn går under ett och samma dagkort medans övriga vatten går under ett annat kort, dygnskort.

Stortjärnen P&T
Stortjärnen är ett put & take-vatten som är tillgänglighetsanpassat med regnbåge, öring och röding.
Grillplatser, toaletter, vindskydd samt tillgänglighetsanpassade ramper finns nästan runt hela tjärnen.

Horten
En större sjö med gädda, abborre, öring, röding och sik. Utmärkt för trolling efter tex. stor öring.
Vindskydd och grillplats finns.
Fiske från båt är endast tillåtet med våra uthyrningsbåtar.

Vitvattssjön
Sjö med gädda, abborre samt enstaka öringar.
Grillplatser, toalett och vindskydd.

Sörtjärnen
Större tjärn med gädda, abborre och sik.
Grillplats och toalett.

Rammsjötjärnen
Större tjärn med gädda, abborre och sik.

Rammsjön
Sjö med gädda, abborre och sik.

Hoan
Bra fiske med fluga, spinn eller mask efter öring och harr. Finns även strömgädda söderut efter ån.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Övre Hoans FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Sik


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Röding


Vanlig
 

Övre Hoans FVOF

Övre Hoans FVOF är en fiskeförening med alla varianter av fiske. Allt från flugfiske, spinnfiske, bäckmete, Put & take fiske, båtfiske samt trollingfiske. Sjöar, tjärnar, åar och bäckar!

Fiskevårdsföreningen har även båtuthyrning i Horten, Rammsjön, Vitvattssjön samt Sörtjärnen. 100kr/båt

Organisationsnummer: 893202-2786

Kundnummer: 800, Område: 760.

Kontaktpersoner

Lennart Persson
0703 - 75 36 44

Thomas Sjöberg
0707 - 43 11 69
  
  

Fiskeområden i närheten av Övre Hoans FVOF

Rätans FVOF
Handsjön, Långtjärnen m fl vatten
Ytterbergs FVOF
Svenstaån m fl vatten
Åsarnas

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.