Haverö Fvo

 
  Västernorrlands län / Ånge kommun.

Haverö FVO består av en outbyggd del av Ljungan, 2 stora insjöar.
Många tjärn och bäcksystem.
Skogslandskap, mycket kuperat med bl.a Medelpads högsta berg.
Stor viltstam av älg, björn, varg, järv och lodjur.
Cykel & kanotleder finns.

Fisketips
Bra harrfiske i Haverö kölsillre och Vassnäs strömmar från slutet av maj fram till midsommar. Finns även chans på stor öring i dessa strömmar även om de inte är så talrika. Trolling under våren/försommaren i de större sjöarna kan också ge chans på stor öring. Tillåtet med flugfiske från flytring i Långtjärn där man kan ha fint fiske vid rockenkläckningen efter Öring och Röding.
Tillgänglighetsanpassad fiskeplats/brygga vid Mosjön. Bra fiske efter stor Gädda särskilt på senhösten i sjöarna i Ljungan.
Max 4 ädelfiskar per dygn och fiskare gäller i Långtjärn!


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Normalt

Id


Normalt

Öring


Lite

Lake


Lite

Gärs


Lite

Bäckröding


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Haverö Fvo

Fiskevård
Utplantering av öring och röding, Borttagande av vandringshinder för lekfisk. Undersökning av fiskbestånd. Biotopåtgärder i vissa vatten för att gynna öring och harr.
Vi jobbar särskilt för att stärka den naturliga produktionen av öring genom biotopvårdsåtgärder och anläggande av lek och uppväxtområden.
Sommaren 2016 har vi med hjälp av helikopter flugit ut lekgrus i Kvarnån Bodsjön samt Länsterån
Sommaren 2019 har 200 ton lekgrus flygits ut i Ljungan för att förbättra möjligheterna för öringen att leka.
Lekbottnarna ser ut att blivit riktigt bra, nu hoppas vi att vandringsöringen hittar och fattar tycke för de nya bottnarna.

Se länk nedan för filmklipp.
https://www.youtube.com/watch?v=sfLyVdKjKZs

Organisationsnummer: 889200-9401

Kundnummer: 3341, Område: 3398.

Kontaktpersoner

Lars-Erik Nyström
070-5191799

Leif Jonsson
0702861951


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Haverö Fvo

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn m fl vatten
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Hungesjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.