Ånge FVOF

  • Rången
 

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn m fl vatten

  Västernorrlands län / Ånge Kommun.

Vi förvaltar ett sjösystem som till stor del är naturreservat. Ånge FVO omfattar Grästjärn, Näbbtjärn, Djuptjärn, Kniptjärn, Rången, Svarttjärn, Malmyrtjärn, Abborrtjärn, Flistersjön och Vattensjön.

Naturreservatet är ett sk. dödisområde med dramatisk natur storblockig terräng och svårframkomlig utanför stigsystemen. Det hyser ett av Sveriges bättre bestånd av flodpärlmusslan och därför är det viktigt att ha en livskraftig öringstam. Området rotenonbehandlades med start 1984 och gädda och sik togs bort, öring återintroducerades samtidigt som röding planterades ut i vissa av vattnen, båda dessa är numera självreproducerande bestånd.

Det är ett populärt område för vinterfiske. Sommartid finns båtar att hyra i Rången och Vattensjön.

Stugor för övernattning finns på ett flertal ställen liksom vindskydd.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Öring

Vanlig

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn, Abborrtjärn

Röding

Vanlig

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn

Abborre

Normalt

Djuptjärn

Gädda

Lite

Vattensjön

Bäckröding

Lite

Djuptjärn
 

Ånge FVOF

Organisationsnummer: 889200-5094

Ånge FVOF är en förening där vi förvaltar ett område som delvis är naturreservat.
Föreningen bildades redan på 1950-talet och syftet med föreningen är skapa bra förutsättningar för ett livskraftigt fiskebestånd.

Kundnummer: 543, Område: 503.

Kontaktpersoner

Lars O Johansson:
070 - 679 70 82  
  

Fiskeområden i närheten av Ånge FVOF

Revsundssjöns Turistfiskekort
Ljungan, Torråstjärn
Torringen, Övertjärn, Nedertjärn
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundsjön (Grimnäslandsomfjärden)

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.