Ånge FVOF

  • Rången
 

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn m fl vatten

  Västernorrlands län / Ånge kommun.

Vi förvaltar ett sjösystem som till stor del är naturreservat. Ånge FVO omfattar Grästjärn, Näbbtjärn, Djuptjärn, Kniptjärn, Rången, Svarttjärn, Malmyrtjärn, Abborrtjärn, Flistersjön och Vattensjön.

Naturreservatet är ett sk. dödisområde med dramatisk natur storblockig terräng och svårframkomlig utanför stigsystemen. Det hyser ett av Sveriges bättre bestånd av flodpärlmusslan och därför är det viktigt att ha en livskraftig öringstam. Området rotenonbehandlades med start 1984 och gädda och sik togs bort, öring återintroducerades samtidigt som röding planterades ut i vissa av vattnen, båda dessa är numera självreproducerande bestånd.

Det är ett populärt område för vinterfiske. Sommartid finns båtar att hyra i Rången och Vattensjön.

Stugor för övernattning finns på ett flertal ställen liksom vindskydd.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn, Abborrtjärn

Röding


Vanlig

Rången, Kniptjärn, Djuptjärn

Abborre


Normalt

Djuptjärn

Gädda


Lite

Vattensjön

Bäckröding


Lite

Djuptjärn
 

Ånge FVOF

Ånge FVOF är en förening där vi förvaltar ett område som delvis är naturreservat.
Föreningen bildades redan på 1950-talet och syftet med föreningen är skapa bra förutsättningar för ett livskraftigt fiskebestånd.

Organisationsnummer: 889200-5094

Kundnummer: 543, Område: 503.

Kontaktpersoner

Lars O Johansson
0706 - 79 70 82  
  

Fiskeområden i närheten av Ånge FVOF

Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön
Haverö Fvo
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Sösjön, Hemsjön, Gråssjön m fl vatten
Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.