Husby-Hedemora FVOF

 
  Dalarnas län / Hedemora kommun.

Välkommen till Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening!

Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35km av Dalälven, samt ett 20-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran.

Ungdomar har fritt krok- och sportfiske till fyllda 18 år.

För mer information, besök vår hemsida: www.husbyhedemorafvo.se

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Husby-Hedemora FVOF.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Id


Rikligt

Lake


Rikligt

Sarv


Rikligt

Stensimpa


Rikligt

Gärs


Rikligt

Björkna


Rikligt

Sutare


Vanlig

Stäm


Normalt

Ruda


Lite

Öring


Sällsynt

Regnbåge


Sällsynt

Harr


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt

Asp


Sällsynt
 

Husby-Hedemora FVOF

Fiskevårdsområdesförening vars syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård.

Organisationsnummer: 802600-5242

Kundnummer: 440, Område: 399.

Kontaktpersoner

Andreas Hjertton
0738 - 62 16 08
  
  

Fiskeområden i närheten av Husby-Hedemora FVOF

Viggens FVOF
Dalälven (Avesta)
Värlingen, Målsjön m fl sjöar
Stora Lövsjön
Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.