Jormvattnets FVOF

 • Blåsjöholmen Jormsjön
 • Libotten levererar
 • Storjorm syns på prikkarna säj enn Bengt
 • Trolling fiske max 4 spön
 • Storöring på Jormsjön
 • Jormliens fjällgård
 • Libotten
 • Många rödingar
 • Vackra rödingar
 • Tjock vår is på Silesjaure
 • Vårvinter fiske i mitten på maj
 • Älvmynningen levererar
 • Höst Jormsjön
 • Ismete
 • Jormsjön vinter
 • Vinterfiske
 • Fiske på Holmtjärna
 • Vy från Klumpliklumpen
 • Vy från Jormliklumpen
 • Samlingsplats Libotten
 • På hugget
 • Påsklörda pimpeltävling
 • Påsklörda pimpeltävling
 • Vackra rödingar
 • Jormröding
 • Riksgräns Norge Sverige
 • Utlopp Blåsjöälven
 • Fiskutsättning Hästplutten
 • plantering av fisk i Hästplutten
 

Jormsjön m fl vatten

  Jämtlands län / Strömsund kommun.

Jormvattnets FVO har ett beryktat röding- och öringsfiske, sommar som vinter.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet: 
Jormsjön, Myrskalstjärn, Holmtjärn, Långplutten, Hästskotjärn, Hästplutten, Kvarntjärn, Långtjärn, Södra Partjärn, Mörttjärn, Raudek och Silesjaure.

Holmtjärn, Långplutten, Hästskotjärn och Partjärn: max 3 fiskar/dygn

Hästplutten: för barn och ungdom t om 15 år samt rörelsehindrade, max 3 fiskar/dygn

Jormvattnet ligger intill Vildmarksvägen i Frostviken i norra Jämtland. Området nås via väg 45 Östersund-Strömsund därefter "Vildmarksvägen" (340) till Jorm via Gäddede.

Båt och motor kan hyras på fiskecampen vid Jormsjön. Området är väl skyltat och med tydliga leder. Vissa tjärnar är lättåtkomliga för familjer. Det finns ett flertal vindskydd samt några raststugor.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Jormvattnets FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Röding


Rikligt
 

Jormvattnets FVOF

Organisationsnummer: 893201-5665

Ägare av Jormvattnets fiskecamp och delägare i fiskeodlingen Valsjöbyn.
Området ingår även i Frostvikenkortet.
Medlem i Drömfiske.

Kundnummer: 1118, Område: 1079.

Kontaktpersoner

Bengt Blom
070 - 363 50 90  

Fiskeområden i närheten av Jormvattnets FVOF

Kvarnbergsvattnet
Lill-Blåsjön m fl vatten
Frostviken
Björkvattnet m fl tjärnar
Fågelberget

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.