Frostvikenkortet

 • Fjällfiske i regn
 • Augusti skymning
 • Silkentjakk
 • Kaffekokning
 • Björkvattnet
 • Kycklingvattnet
 • Ismete i fjällmiljö
 • Trolling i mindre skala
 • Ska börjas i tid
 • Junsterklumpen
 • Jormsjön
 • Rödingsfiske i feb 2020
 • Fjällmiljö
 • Vinterfiske på Jormsjön
 • Nordligaste vattnet på Frostvikskortet
 • Trolling på Jormsjön 4 spön tillåtna
 • Vinterfiske på Jormsjön
 • Vårvinter
 • Fina rödingar
 • Silessjaure norra delen av Frostviken ,Istjocklek 2,7m
 • Isfiske i mitten på Maj
 • Sommar fisket 2021 börjar
 • Båtuthyrning
 • Ismete i fjällmiljö
 • En maskar på övriga assisterar
 • Kombinerad fiske och skoterutflykt
 • Fågelsjön
 

Frostviken

  Jämtlands län / Strömsund kommun.

Frostvikenkortet -  ett kort för ett 14 mil långt område med 124 vatten!

Frostviken – ett fiskeparadis i norra Jämtland
Frostviken. Bara namnet får många sportfiskare att gå i spinn. Denna mytomspunna trakt i nordligaste Jämtland har ända sedan 1800-talet haft en sällsam dragningskraft på fritidsfiskare och andra naturälskare. Här i de övre delarna av Ströms Vattudal ligger sjöar och strömmar som ett glittrande pärlband, vaktat av höga fjäll och djupa skogar. Med små byar här och där längs Vildmarksvägen, som välkomnande oaser i vildmarken.
I Frostviken finns alla typer av fiskemiljöer och arter. Strömmar, fjäll- och skogstjärnar, sjöar, flyar, åar och bäckar. Öring och röding, harr och sik, abborre och gädda. Här finns lättillgängliga fiskevatten nära bilväg, och här finns mera strapatsrika mål i orörda fjäll och marker. Här finns ett fiske för ALLA kategorier av fritidsfiskare!

Populärt fjällfiske
Frostvikens fjällvärld ligger högst uppe på Jämtlands tak, och det är inte bara rent geografiskt som Frostviken är på toppen av Jämtland - sportfisket är bland det bästa som finns i våra fjäll.

Ädelfisk – öring och röding
I vattendragen finns bara ädelfisk - öring och röding! På renbetesfjällen och i förfjällslandskapet finns massor av goda fiskevatten - sjöar, tjärnar, strömmar, åar och bäckar.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Frostvikenkortet.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Röding


Rikligt

Abborre


Normalt

Sik


Normalt

Gädda


Lite

Harr


Lite

Mört


Lite

Lake


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt
 

Frostvikenkortet

Organisationsnummer: 893201-5665

Logo Frostvikenkortet

Frostvikenkortet är ett samarbete mellan 10 lokala fiskevårdsområden och tre kortfiskeområden; Ankarvattnet–Lejaren KFO, Leipikvattnet KFO, Kycklingvattnet KFO, Stora Blåsjöns SAMF, Jormvattnets FVO, Kvarnbergsvattnets FVO, Björkvattnets FVO, Gäddede FVO, Håkafot–Häggnäsets FVO, Fågelbergets FVO, Risede FVO, Lidsjöbergs FVO och Övre Vattudalens FVO.

Ett fiskekort som sträcker sig från Lidsjöberg Risede i söder till Ankarvattnet i norr. Ligger fint och vackert efter Vildmarksvägen med många möjligheter till fantastiskt fiske.

Frostvikenkortet administreras av Jormvattnets FVOF. Parallellt med försäljningen av Frostvikenkortet fortsätter försäljning av fiskekort inom respektive fiskevårdsområde/samfällighetsförening.

 

Kundnummer: 980, Område: 935.

Kontaktpersoner

Bengt Blom
070 - 363 50 90  

Fiskeområden i närheten av Frostvikenkortet

Lill-Blåsjön m fl vatten
Jormsjön m fl vatten
Kvarnbergsvattnet
Fågelberget
Björkvattnet m fl tjärnar

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.