Kärnsjöns FVOF

 

Kärnsjön

  Västra Götalands län / Munkedal kommun.

Kärnsjön är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Ytan är 716 ha med ett djup på 40 m. Kärnsjöns ansenliga längd på 1 mil i kombination med dess ringa bredd och branta stränder ger den ett fjordliknande utseende. Området ingår i Örekilsälven Natura 2000-område med rikt fågelliv med Pilgrimsfalk och Fiskljuse mfl. Örekilsälven som har god tillgång på lax och öring rinner igenom Kärnsjön och mynnar ut vid Saltkällan i Gullmarsfjorden. Sjön har goda bad- och fiskemöjligheter, samt möjlighet till vandring runt sjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Braxen


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Nors


Normalt

Gärs


Normalt

Mört


Lite

Lake


Lite

Färna


Lite

Ål


Sällsynt

Ej tillåten
 

Kärnsjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten. Styrelsen har sitt säte i Munkedal och består av fiskerättsinnehavare till Kärnsjön.

Organisationsnummer: 866601-9495

Kundnummer: 673, Område: 633.

Kontaktpersoner

Bengt Hansson  
  

Fiskeområden i närheten av Kärnsjöns FVOF

Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl
Hornboresjön FVO
Södra Kornsjön
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Gesäters FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.