Viksjöns FVO

  • Båtramp vid Hattefjäll bro
 

Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl

  Västra Götalands län / Munkedal kommun.

Viksjöns FVOF ligger i sydvästra delen av Dalsland och sträcker sig in i mellersta Bohuslän. Sjösystemet består av ca 380 ha stor vattenareal. Sjöarna är relativt grunda och näringsrika. Tillgången till fisk är stor.
Då vi ligger nerströms Ellenösjön har vi ett fint gösfiske. Andra fiskearter är gädda, abborre, brax, mört, sarv, björkna och löja.

Viksjöns Fiskevårdsområde Fiskevårdsområdet omfattar Viksjön, Vassbotten, Kikerudssjön samt Valboån mellan Viksjön och Ellenösjöns utlopp, totalt ca 380 ha.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Braxen


Vanlig

Abborre


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Björkna


Normalt

Lake


Lite
 

Viksjöns FVO

Viksjöns FVOs syfte är att markägarna upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort.

Organisationsnummer: 854600-8080

Kundnummer: 284, Område: 245.

Kontaktpersoner


070 - 365 64 99  
  

Filer för nedladdning


viksjons-karta.pdf

Fiskeområden i närheten av Viksjöns FVO

Kärnsjön
Ellenösjön, Östersjön
Nedre Bäveån
Häresjön
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.