Bäveåns Nedre FVOF

 

Nedre Bäveån

  Västra Götalands län / Uddevalla kommun.

Bäveåns ligger i det natursköna Uddevalla på västkusten.
Det vattendrag som rinner genom centrala Uddevalla och har sitt utlopp i Uddevallas hamn.

Bäveån är ett vattendrag med många intressanta miljöer. Landskapet kring delar av dess nedre flöde är skyddade som naturreservat. För stadsbefolkningen i Uddevalla och inte minst för ornitologiskt intresserade är markerna kring Bäveån ett omtyckt strövmål. Genom att Bohusleden passerar genom området har det betydelse också för långväga vandrare.

Området utgör en del av det gamla Uddevallasundet som tidigare var en trång passage mellan Västerhavet och Östersjöbäckenet. Skalinblandningen i jorden är här påfallande och har lett till omfattande täktverksamhet. Härigenom har två småsjöar skapats i den östra flacka delen av reservatet i nära kontakt med åfåran.

Sjöarna och omgivande kärrmarker har högt värde för näringssökande fågel. I väster passerar ån genom en trång kanjonliknande dal, som är mycket sevärd. En stig löper här längs sydsidan av vattendraget. Sjön Surveln strax norr därom är bekant som lokal för den i länet ytterst sällsynta gotlandsagen.

 


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Öring


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gädda


Normalt

Sarv


Normalt

Gärs


Normalt

Ål


Lite

Fiskeförbud!

Lax


Sällsynt

Lax skall återutsättas.
 

Bäveåns Nedre FVOF

Fiskevårdsområde i Uddevalla kommun, viss del öringfiske resten vitfisk. Ett mål med föreningen är att främja och förbättra fiskemöjligheterna, spara medel för framtida lax- samt öringutsättningar.

Organisationsnummer: 955513-0286

Kundnummer: 1180, Område: 1140.

Kontaktpersoner

Rolf Sethman

076 - 375 16 48

Kommunekolog, Sofia Stengavel

0522 - 697311


  

Filer för nedladdning


Skyltkopia fiskeregler

Fiskeområden i närheten av Bäveåns Nedre FVOF

Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl
Ellenösjön, Östersjön
Lillesjön, Rotenässjön, Hålsjön
Öresjö
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.