Leksand Insjöns FVO

 

Leksand Insjön

  Dalarnas län / Leksand kommun.

6000 HEKTAR FISKEVATTEN!

Området omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalålven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken.

Området är ett samarbete mellan 2000 fiskevattenägare och omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar.

I området finns t.ex. Storflaten, Mellanflaten, Snesen, Åskaken, Gränsen, Oppejen, Ejen, Djursjön, Sångenområdet, Flosjön, Molnbyggen, Styrsjön, Insjön och Österdalälven.

Kartor - För att få en mera utförlig information över vårt fiskevårdsområde så finns Leksands kommuns fritidskarta-vandringsleder samt Leksands kommuns stora kommunkarta att köpa.

Nära till  -  Det är alltid nära till fiskevatten inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. Ett tal utbyggt nät av skogbilvägar gör det enkelt att komma till de flesta vatten. Av olika skäl kan tidvis vissa vägar vara avstängda. Stängda vägbommar måste respekteras. Du som fiskare har ett stort ansvar när dessa vägar brukas genom att ej orsaka skador. Om det finns risk för att vägen skadas vid bruket så avstå bilåkningen och ta en promenad istället. Desto fler vägar som skadas kommer medföra att flera kommer att stängas av i framtiden. Respektera detta och bruka vägarna med förstånd.

Snöskoteråkning - For information om leder och regler kontakta Leksands snöskoterklubb samt följ naturvårdsverkets allemansrätt. All snöskoteråkning på plogade vägar är absolut förbjudet.

Slogbodar och båtisättningsplatser -  Vid besök hos slogbodarna så gäller det att plocka upp allt skräp efter sig och ta hem detta, samt att elda med förstånd. Det är absolut förbjudet att såga ner träd i skogen för eldning. Vid båtisättnings-platserna gäller det att parkera så andra besökare kan använda isättningsplatsen samt att parkera så att allmän trafik inte störs. Håll rent och snyggt, lämna platsen som du själv vill finna den.

Fiskeregler - Fiskeregler finns tillgängliga på ett separat blad eftersom dessa kan ändras från år till år. Detta blad finns tillgängligt hos fiskekortsombud samt på informationstavlor vid fiskevattnen. För digitala fiskekort på iFiske finns reglerna alltid på www.iFiske.se samt på fiskekortet. Se även Leksand-Insjöns FVO:s hemsida.
Alla vatten i detta område kräver fiskekort som skall medföras och på begäran visas upp. 

Att tänka på vid fisket  - Naturen är oss bara till låns och vi bör spara lite till kommande generationer. Vi kan således inte uppföra oss hur som helst när vi vistas där. Allemansrätten är en gåva som också förpliktigat. Att inte fiska för att fylla frysen, utan bara ta den fisk man äter upp för dagen. På så vis får vi ett uthålligare fiske till glädje för många andra. Våra sjöar år inte någon outtömlig resurs. Släng inte fiskelinor och sopor i naturen, våra djur och fåglar tar skada av detta.

Fiskekort och information - Fiskekort finns även att lösa hos c:a 30 fiskekortsombud samt på vår hemsida. För information kontakta våra fiskekortsombud och fisketillsynare som finns på vår hemsida samt på informationstavlor vid fiskevattnen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Leksand Insjöns FVO.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Öring


Normalt

Sik


Normalt

Ruda


Normalt

Lake


Normalt

Bäckröding


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Leksand Insjöns FVO

Leksand Insjöns FVO är ett samarbete mellan 2000 fiskevattenägare och omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar.

Många av områdets medlemmar är engagerade i det kontinuerliga fiskevårdsarbetet. Fiskekortsombud och fiskekortsköpare bidrar också till en positiv utveckling av området. Hjälps vi åt att följa givna regler, såväl skrivna som allmänt vedertagna, kommer vi att ha ett fortsatt bra och trivsamt fiske i våra vatten.

Ha en trevlig fisketur önskar Leksand-Insjöns fiskevårdsområde! 

Organisationsnummer: 883202-6978

Kundnummer: 214, Område: 174.

Kontaktpersoner

Daniel Hedberg
0702 - 40 08 17
  
  

Filer för nedladdning


leksand-karta.pdf

Fiskeområden i närheten av Leksand Insjöns FVO

Siljansnäs FVOF
Mockfjärd
Siljans Södra FVO
Floda-Björbo
Grånssjön (karpfiske)

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.