Dokkas Samfällighet

  • Skylt mot Koskiforssen
  • Saarikoski
  • flugharr
 

Lina älv inom Dokkas

  Norrbottens län / Gällivare kommun.

Lina älv, rinner genom Gällivare kommun, sammanstrålar med Ängesån vid Linafallet och vidare till Kalix älv.
Dokkas samfällighet erbjuder fiske längs en ca 20 km sammanhängande sträcka på älvens S sida,samt tillflöden.Om fiskelyckan är med dig, så får du harr, öring eller lax.( kanske strömgädda)
Lättast hittar du hit efter väg 394, ca 3,5 mil SO Gällivare. Vid brofästet på älvens N sida finns en väl tilltagen rastplats som rymmer ett antal husvagnar. Fisket vid bron är utmärkt, men om du vill utforska forsarna nedströms, kör genom Dokkas by, sväng ner mot älven efter någon av skogsbilvägarna. Uppströms- från byn Mettä-Dokkas slingrar en skogsväg som tangerar älven på ett par ställen.(skyltat).

2018-2019 slutfördes fiskevårdsåtgärder , uppgradering och upprustning av laxtrappan vid linafallet, återställande av lekbottnar med hjälp av grävmaskin. 2020 fördubblades laxuppvandringen jämfört med tidigare år.
Du är välkommen att testa fiskelyckan.

Lina älv:
Erbjuder fiske längs en ca 20 km sammanhängande sträcka på älvens S sida, samt tillflöden. Om fiskelyckan är med dig, så får du harr, öring eller lax. (kanske strömgädda)

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast handredskap

Fiskarter


Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Lax


Vanlig

Sik


Vanlig

Gädda


Normalt

Lake


Normalt

Havsöring


Sällsynt
 

Dokkas Samfällighet

Dokkas samfällighet  förvaltar av markägare, gemensamt ägd egendom såsom mark,vatten och fiskerättigheter i byarna runt Dokkas.

Organisationsnummer: 830623-8950

Kundnummer: 3246, Område: 3305.

Kontaktpersoner

Synpunkter och återkoppling kan lämnas till :
Stig Erik

eller  till :
Johan


  

Fiskeområden i närheten av Dokkas Samfällighet

Soutujärvi
Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Nuolajärvi
Malmbergets och Koskullskulles i Gällivare område

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.