Molidens FVO

 

Molidens FVOF

  Västernorrlands län / Örnsköldsvik kommun.

Molidens FVOF ligger ca 20 km nordväst om Örnsköldsvik.
Åk E4 till söderut och ta väg 348 mot Bredbyn. Åk till höger efter ca 10km mot Moliden.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Molidens FVO.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 

Molidens FVO

Molidens fiskevårdsområdesförening.

Västernorrlands län. 

Örnsköldsviks kommun.

 

Vi är en förening med säte i Moliden, vår styrelse  verkställer medlemmarnas/fiskerättsägarnas, tagna beslut på årsstämmorna samt utifrån föreningens stadgar. Vårt syfte är att under samordning bedriva fiskevård= fisketillsyn, biotopvårdsprojekt och samverka med andra intressenter samt myndigheter. Vi förvaltar en sträcka i Moälven, delar av galasjöån, och skeppsjön med småtjärnar omkring området.

Vi har vid kyrkbron i Moliden en fiskestugan som man kan hyra för övernattning, stugan är spartanskt inredd. Kontakta 0738414822 för info. 

Vårt FVO ingår i föreningen Moälvsfisket.

Organisationsnummer: 889601-5685

Kundnummer: 551, Område: 511.

Kontaktpersoner

Carina Westin
073 - 841 48 22
  
  

Fiskeområden i närheten av Molidens FVO

Moälvsfisket 

Trehörningen, Björnsjösjön, Ledingsjön m fl sjöar
Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.
Västersjön, Kravattnet m fl vatten
Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Aspsjön, Torrvattnet, Treviksjön m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.