Nedre Moälvens FVOF

 

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

  Västernorrlands län / Örnsköldsvik Kommun.

Nedre Moälvens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet, som består av Veckefjärden, Själevadsfjärden, Happstafjärden, del av Moälven, Huggsjön, Svarttjärnen, Mycklingstjärnen, Hörnsjön, Hamptjärn, Vitsjön, Åtesjön, Norrtjärnssjön, Båtsmanstjärnen, samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom Nedre Moälvens fiskevårdsområde.

Fiskevårdområdet är ett av länets absolut intressantaste fiskeområden med bl a gös och ett ökande bestånd av havsöring. Inom fiskevårdsområdet finns dessutom två sjöar där put-and-take fiske bedrivs, dels Svarttjärnen som arrenderas av Storfiskarna och dels Hamptjärn.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Moälvens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Gös

Rikligt

Mört

Rikligt

Nors

Rikligt

Lake

Vanlig

Havsöring

Normalt

Braxen

Normalt

Id

Normalt

Öring

Lite

Harr

Lite

Lax

Lite

Sik

Lite

Ål

Sällsynt
 

Nedre Moälvens FVOF

Organisationsnummer: 889601-4712

Välkommen att besöka vår egen hemsida för ytterligare information om vårt område!

Kundnummer: 554, Område: 514.

Kontaktpersoner

Christer Bergenström:
072 - 567 16 73
  
  

Filer för nedladdning


Fredningsområde vid slussen

Karta

Fiskeområden i närheten av Nedre Moälvens FVOF

Moälvsfisket 

Molidens FVOF
Landsjösjön, Getingstasjön m fl vatten
Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Gideälven (Mellan Björna KV till Gammelby KV)
Storsjön, Svartsjön, Metartjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.