Moälvsfisket 
Moälven är en rikt varierad skogsälv i Örnsköldsviks kommun. Tack vare stor biologisk mångfald och relativt liten påverkan av vattenkraftsutbyggnad har Moälven utsetts till Natura 2000-område. Namnet Moälven används dock först nedströms Anundsjösjön, cirka 35 km från mynningen. Uppströms består älven av två grenar, Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån.

   Solbergsbygdens FVO
   Anundsjöns FVOF
   Myckelgensjö FVOF
   Molidens FVO
   Nedre Moälvens FVOF
   Utteråns FVO

xxFiskerapporter

Solbergsbygden

03-03  Anna Krånglin
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:- Inget bete fungerade -
 Solbergsbygden
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

03-02  Sven-Erik Ödling
 Fiskemetod:Prickskytte/livescope
 Bästa bete:- Inget bete fungerade -
 Utterån Hädanbergsån m fl sjöar
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

03-02  Laila Ödling
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:- Inget bete fungerade -
 Utterån Hädanbergsån m fl sjöar
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

02-28  Anja Larsson Clifford
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Utterån Hädanbergsån m fl sjöar
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg och 10 cm.

Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl

02-27  Lars-ove Jonsson
 Fiskemetod:Ismete
 Bästa bete:Balanspirk
 Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg.  (  Återutsatt!)
 • 1 st Abborre  på 0.1 kg.  (  Återutsatt!)
 Din varukorg är tom.