Moälvsfisket 
Moälven är en rikt varierad skogsälv i Örnsköldsviks kommun. Tack vare stor biologisk mångfald och relativt liten påverkan av vattenkraftsutbyggnad har Moälven utsetts till Natura 2000-område. Namnet Moälven används dock först nedströms Anundsjösjön, cirka 35 km från mynningen. Uppströms består älven av två grenar, Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån.

   Solbergsbygdens FVO
   Anundsjöns FVO
   Myckelgensjö FVOF
   Molidens FVO
   Nedre Moälvens FVOF
   Utteråns FVO

Fiskerapporter

Solbergsbygden

Malin Öberg, 20-01-25
 Fiskemetod:
 
 Valmsjön
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

Mary Lostråle, 20-01-07
 Fiskemetod:Mete
 
  "Har ej fiskat."
  xxxx
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

Marcus Jansson, 20-01-07
 Fiskemetod:Spinnfiske
 
 • Ingen fisk

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

Fredrik Kristoffersson, 19-11-02
 Fiskemetod:Spinnfiske
 
 Nedre moälven
 • Ingen fisk

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

David Nilsson, 19-11-01
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Svans/Grub)
  "3.6-4 grader vattentemp, måttlig isbildning Moälvens inlopp"
  Själevadfjärden
 • 2 st Gädda  på totalt 4.0 kg, Snittvikt 2.00 kg.  (  Återutsatt!)
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se