Moälvsfisket 
Moälven är en rikt varierad skogsälv i Örnsköldsviks kommun. Tack vare stor biologisk mångfald och relativt liten påverkan av vattenkraftsutbyggnad har Moälven utsetts till Natura 2000-område. Namnet Moälven används dock först nedströms Anundsjösjön, cirka 35 km från mynningen. Uppströms består älven av två grenar, Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån.

   Solbergsbygdens FVO
   Anundsjöns FVO
   Myckelgensjö FVOF
   Molidens FVO
   Nedre Moälvens FVOF
   Utteråns FVO

Fiskerapporter

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

Krister Sjöström, 19-04-24
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Hörnsjön
 • 4 st Abborre  på totalt 0.0 kg, Snittvikt 0.01 kg.  (  Återutsatt!)

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

Elis Sjöström, 19-04-24
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Hörnsjön
 • 2 st Abborre  på totalt 0.0 kg, Snittvikt 0.01 kg.

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

Alexander Haake, 19-04-17
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:- Inget bete fungerade -
 • Ingen fisk

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

Stefan Jernberg, 19-03-05
 Fiskemetod:Pimpel
 
  "Inte ett napp"
  Själevadsfjärden
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

Lars Wallin, 18-12-28
 Fiskemetod:Pimpel
 
 • Ingen fisk
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se