Moälvsfisket 
Moälven är en rikt varierad skogsälv i Örnsköldsviks kommun. Tack vare stor biologisk mångfald och relativt liten påverkan av vattenkraftsutbyggnad har Moälven utsetts till Natura 2000-område. Namnet Moälven används dock först nedströms Anundsjösjön, cirka 35 km från mynningen. Uppströms består älven av två grenar, Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån.

   Solbergsbygdens FVO
   Anundsjöns FVO
   Myckelgensjö FVOF
   Molidens FVO
   Nedre Moälvens FVOF
   Utteråns FVO

Fiskerapporter

Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.

01-11  Jonas Näslund
 Fiskemetod:Pimpel
 Happstafjärden
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

12-31  Anna Wedman Persson
 Fiskemetod:Pimpel
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

12-31  Tommy Öberg
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

12-31  Andreas Persson
 Fiskemetod:Pimpel
 • Ingen fisk

Utterån Hädanbergsån m fl sjöar

12-31  Jim Molinder
 Fiskemetod:Mete
 Bästa bete:Mask
 • 18 st Abborre  på totalt 4.0 kg, Snittvikt 0.22 kg. på totalt 25.0 cm, Medellängd 1.39 cm.
 Din varukorg är tom.