Mulserydssjön Fvof

  • Badplats Nabben
 

Mulserydssjön

  Jönköpings län / Jönköping kommun.

Mulserydssjön ingår i Nissans vattensystem och Sågåns delavrinningsområde. Ytan som ingår i Mulserydssjöns fiskevårdsområde är beräknade till ca 121 ha. Det som ingår, utöver Mulserydssjön, är Grissleån samt delar av Sågån och Helgaboån. Östra och södra delen av Mulserydssjön är bebyggd av sommarstugor och fast boende. Västra och norra delen växer skogen ända ner till sjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Öring


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Ålen är fridlyst
 

Mulserydssjön Fvof

Föreningen bildades 1942 och 1977 blev det en fiskevårdsförening.
Syftet med föreningen är att främja och ordna fisket i det vattnet som ingår samt upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Organisationsnummer: 802600-6836

Kundnummer: 3152, Område: 3184.

Kontaktpersoner

Erik Kjellberg
0706 - 66 95 71


  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Mulserydssjön Fvof

Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl
Svansjön samt tillhörande Tokebosjön
Rasjön och Rakalven
Stengårdshultasjön, Lillesjön
Stråken

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.