Stråkens FVOF (Jönköpings län)

 

Stråken

  Jönköpings län / Habo, Jönköping och Mullsjö kommun.

Stråken, en 25 km lång och 100-500 m bred sjö belägen ca 2 mil väster om Vätterns södra del.

Sjön är en spricksjö med ett maximalt djup på 38 meter och ett medeldjup på knappt 10 meter.
Fiskebeståndet är typiskt för en oligotrof sjö, dvs näringsfattig.

Fiskarter som kan nämnas är abborre, gädda, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och gärs för att nämna några.

Försök har gjorts att plantera in olika stammar av öring med ett varierat resultat. En liten stam av öring finns, förmodligen från en tidigare odling i området. I de djupare delarna av sjön finns även höstlekande siklöja.
Inplanterade signalkräftor finns även i sjön, men dessa ingår inte i kortfisket.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Barn och ungdomar behöver inget fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Lite

Öring


Sällsynt
 

Stråkens FVOF (Jönköpings län)

Föreningens syfte är att verka för ett bra och praktiskt fiske i sjön Stråken för både fiskeintresserade och markägare.

Genom att sprida försäljningsställen både lokalt och via sms och webbplatser underlättas intresserades möjligheter att lösa fiskekort oberoende av tid och plats.

Föreningen verkar för ett kvalitativt och kvantitativt hållbart och långsiktigt fiske i sjön Stråken.

Återkommande provfisken genomförs enligt en förvaltningsplan för Stråkens Fvof.

Organisationsnummer: 867200-7385

Kundnummer: 328, Område: 290.

Kontaktpersoner

Roland Sandgren                                Michael Bergrström
070 - 538 06 02                                      070-5645465
                   

                                                               Fiskefrågor och fisketillsyn

 

   
  

Filer för nedladdning


Infoblad Stråkens FVOF.

Invasiva arter i Stråken

Fiskeområden i närheten av Stråkens FVOF (Jönköpings län)

Mullsjön
Gravsjön
Svansjön samt tillhörande Tokebosjön
Furusjön
Sandhemssjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.