Stråkens FVOF (Jönköpings län)

 

Stråken

  Jönköpings län / Habo, Jönköping och Mullsjö Kommun.

Stråken, en 25 km lång och 100-500 m bred sjö belägen ca 2 mil väster om Vätterns södra del.

Sjön är en spricksjö med ett maximalt djup på 38 meter och ett medeldjup på knappt 10 meter.
Fiskebeståndet är typiskt för en oligotrof sjö, dvs näringsfattig.

Fiskarter som kan nämnas är abborre, gädda, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och gärs för att nämna några.

Försök har gjorts att plantera in olika stammar av öring med ett varierat resultat. En liten stam av öring finns, förmodligen från en tidigare odling i området.
I de djupare delarna av sjön finns även höstlekande siklöja.

Inplanterade signalkräftor finns även i sjön, men dessa ingår inte i kortfisket.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Barn och ungdomar behöver inget fiskekort.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Vanlig

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Gärs

Normalt

Siklöja

Normalt

Lake

Lite

Sutare

Lite

Öring

Sällsynt
 

Stråkens FVOF (Jönköpings län)

Föreningens syfte är att verka för ett bra och praktiskt fiske i sjön Stråken för både fiskeintresserade och markägare.

Genom att sprida försäljningsställen både lokalt och via sms och webbplatser underlättas intresserades möjligheter att lösa fiskekort oberoende av tid och plats.

Föreningen verkar för ett kvalitativt och kvantitativt hållbart och långsiktigt fiske i sjön Stråken.

Kundnummer: 328, Område: 290.

Kontaktpersoner

Olof Johansson:
073 - 928 56 14  
  

Filer för nedladdning


329.pdf

Fiskeområden i närheten av Stråkens FVOF (Jönköpings län)

Mullsjön
Gravsjön
Sandhemssjön
Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl
Lönern

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.